Pensioenfonds Zuivel en aanverwante industrie stapt over naar andere fiduciair, Columbia Threadneedle Investments (CTI)

29 februari 2024

BPZ stapt per 1 april 2024 over naar Columbia Threadneedle Investments (CTI) als haar nieuwe fiduciair beheerder. Dit betekent dat het beheer van de zogenoemde LDI portefeuille alsmede de advisering rondom het vermogensbeheer verandert. Het beheer van ons aandelen mandaat blijft bij BNP Paribas Asset Management.

BPZ heeft sinds de start van het fonds in 2015 naar tevredenheid samengewerkt met BNP Paribas Asset Management. Periodiek moet het bestuur echter de dienstverlening van haar uitbestedingspartners evalueren. De kwaliteit van dienstverlening van BNP Paribas Asset Management is niet de reden voor de verandering. Zij bedienen ons pensioenfonds goed. Aandachtpunt was voor het bestuur wel de invoering van de Wet toekomst pensioenen. BPZ is voornemens om per 1 januari 2026 over te gaan naar het nieuwe pensioenstelsel. Daarnaast zocht het bestuur naar meer flexibiliteit in het beheer van het LDI mandaat. Waar dit nu nog in verschillende beleggingsfondsen is ondergebracht zal CTI meer maatwerk verrichten.

Het bestuur heeft zich in 2023 georiënteerd op de diverse mogelijkheden. Na een serie offertes en gesprekken heeft het bestuur gekozen voor CTI. Alle partijen werken nu samen aan een soepele overgang per 1 april aanstaande.

CTI

Philippe van Leeuwen, relatiemanager van Columbia Threadneedle Investments: “Wij zijn verheugd dat BPZ voor ons heeft gekozen als fiduciair manager en LDI-manager. Wij hebben BPZ leren kennen als een zeer professioneel en ambitieus pensioenfonds met een duidelijke visie op goed pensioen en een effectieve organisatie. Na de transitie op 1 april zullen we ons samen met BPZ richten op de overgang naar het nieuwe pensioenstelsel. We kijken uit naar een langdurige samenwerking.”

Zuivel en aanverwante industrie

Zuivel en aanverwante industrie is een BPFn met eind Q3 2023 een belegd vermogen van € 625 miljoen waarvan 0% herverzekerd en 0% voor risico deelnemer.

Het fonds heeft een deelnemersbestand met in 2022 9.978 actieve bijdragers en 888 pensioengerechtigden. De beleggingen voor risico pensioenfonds hadden in Q3 2023 een rendement van -6%.

Eind Q3 2023 had het fonds een beleidsdekkingsgraad van 119.7% terwijl de vereiste dekkingsgraad op dat moment 121.7% bedroeg. De fiduciair manager van het fonds is BNP Paribas en de pensioenadministratie wordt uitgevoerd door Appel Pensioenuitvoering.

Source: Zuivel
Multiple reports with cicle diagram and text

Over Exelerating

Het Exelerating platform helpt u om inzicht te krijgen in meer dan € 6.000 miljard Europees institutioneel belegd vermogen. Wij doen dit door duizenden openbare bronnen van institutionele beleggers te volgen en te analyseren.

Lees meer