Pensioenfonds Zuivel en aanverwante industrie stapt over naar andere pensioenuitvoerder

22 januari 2024

BPZ stapt per 1 januari 2025 over naar een andere pensioenuitvoerder. Dat betekent dat de pensioenadministratie vanaf 2025 ergens anders uitgevoerd gaat worden.

Voor het innen van de premies, het voeren van de administratie en het uitbetalen van de uitkeringen heeft BPZ sinds de start van het fonds in 2015 samengewerkt met Achmea Pensioenservices (APS). Vanaf 2025 zal Appel Pensioenuitvoering deze dienstverlening gaan verzorgen voor BPZ.

Periodiek moet het bestuur de dienstverlening van haar uitbestedingspartners evalueren. De kwaliteit van dienstverlening van APS is niet de reden voor de verandering. APS bedient ons pensioenfonds goed. Aandachtpunt bij APS was de invoering van de nieuwe pensioenregeling. Het bestuur heeft zich begin 2023 georiënteerd op de markt van pensioenuitvoerders. Na een serie offertes en gesprekken kwam het bestuur uit bij Appel. Zij deden een competitief voorstel. Per saldo voert Appel dan nog een jaar in 2025 de huidige regeling en gaat BPZ in 2026 over naar de nieuwe pensioenregeling onder het nieuwe pensioenstelsel.

Appel

Appel verzorgt voor een flink aantal pensioenfondsen de pensioenuitvoering. Dat doen ze voor zowel ondernemingspensioenfondsen als bedrijfstakpensioenfondsen. Het administratiesysteem van Appel is met de nodige aanpassingen ook geschikt voor het nieuwe pensioenstelsel. Dat maakt de overgang naar de nieuwe regeling bij ons fonds weer wat eenvoudiger. Verder herkende BPZ haar eigen motto ‘clean, lean en mean’ terug in de werkwijze van Appel.

Gedegen traject van overgang

Per 1 januari 2025 gaat de administratie over. Dat is een grote operatie. Het overhevelen van gegevens van het ene naar het andere systeem moet goed gebeuren. In tussentijd moet de dienstverlening aan zowel de deelnemers als de werkgevers op peil blijven. APS en Appel zullen dat intensief voorbereiden in de komende tijd. Het bestuur is daarbij betrokken en alle partijen spannen zich in om daar een gedegen traject van te maken.

Zuivel en aanverwante industrie

Zuivel en aanverwante industrie is een BPFn met eind Q3 2023 een belegd vermogen van € 625 miljoen waarvan 0% herverzekerd en 0% voor risico deelnemer.

Het fonds heeft een deelnemersbestand met in 2022 9.978 actieve bijdragers en 888 pensioengerechtigden. De beleggingen voor risico pensioenfonds hadden in Q3 2023 een rendement van -6%.

Eind Q3 2023 had het fonds een beleidsdekkingsgraad van 119.7% terwijl de vereiste dekkingsgraad op dat moment 121.7% bedroeg. De fiduciair manager van het fonds is BNP Paribas en de pensioenadministratie wordt uitgevoerd door Achmea Pensioenservices.

Source: Zuivel en aanverwante industrie
Multiple reports with cicle diagram and text

Over Exelerating

Het Exelerating platform helpt u om inzicht te krijgen in meer dan € 6.000 miljard Europees institutioneel belegd vermogen. Wij doen dit door duizenden openbare bronnen van institutionele beleggers te volgen en te analyseren.

Lees meer