DNB: Pensioenfondsen gaan uit van hoge rendementen in herstelplan

Herstelplan

22 mei 2017

De Nederlandsche Bank (DNB) heeft onderzoek gedaan naar herstelplannen van 181 pensioenfondsen. Uit dit onderzoek blijkt dat pensioenfondsen verwachten uit hun financiële tekorten te komen door een hoog rendement op hun beleggingen te halen. Echter worden deze rendementen niet altijd behaald, wat gevolgen kan hebben voor de uitkeringen aan de deelnemers: “Mochten die rendementen, net als in 2015 en 2016, niet worden gehaald, dan moeten mogelijk 56 fondsen in 2020 en 2021 een korting van de pensioenen doorvoeren.”

In het herstelplan geven fondsen aan hoe ze uit financiële tekorten komen. Hier zijn vier mogelijkheden voor, namelijk een hogere premie, een lagere uitkering, niet indexeren en het behalen van overrendement. Uit het onderzoek van DNB blijkt dat pensioenfondsen veruit het meest vertrouwen op overrendement: “In totaal verwachten pensioenfondsen in hun herstelplannen de komende tien jaar ongeveer 500 miljard euro aan overrendement te halen, zo blijkt uit de beoordeling van de herstelplannen van dit jaar.” Pensioenfondsen hebben het rendement dat zij beoogd hadden echter niet gehaald in 2015 en 2016. Daarbij komt dat zij bij de bepaling van de hoogte van de premie mogen rekenen met verwachte rendementen. Hierdoor is de feitelijke premie op dit moment dus lager dan de actuarieel benodigde premie. Dit heeft dus een negatief effect op het herstel.

DNB concludeert: “Hoewel uit de huidige herstelplannen blijkt dat er nauwelijks pensioenfondsen zijn die de pensioenen op de korte termijn moeten korten, moeten sommige pensioenfondsen mogelijk op de langere termijn de pensioenen korten. Dat komt omdat de wet een grens stelt aan hoe lang een pensioenfonds onder de minimale dekkingsgraad van 104,2% mag zitten. Pensioenfondsen die vijf jaren lang onder die grens blijven, zullen de pensioenen moeten korten.”

Er zal naar verwachting dus meer gekort moeten worden dan de pensioenfondsen zelf verwachten. Het gaat hierbij, op basis van de stand van de dekkingsgraden eind 2016, om het korten van 2 miljoen pensioenen bij 11 fondsen in 2020 en 8 miljoen pensioenen bij 45 fondsen in 2021. Of de kortingen daadwerkelijk gaan plaatsvinden, hangt volledig af van de ontwikkeling van de dekkingsgraad en dus van de rente, de beleggingsrendementen en de premie.

Bron: https://www.dnb.nl/nieuws/nieuwsoverzicht-en-archief/dnbulletin-2017/dnb359173.jsp#

Multiple reports with cicle diagram and text

Over Exelerating

Het Exelerating platform helpt u om inzicht te krijgen in meer dan € 6.000 miljard Europees institutioneel belegd vermogen. Wij doen dit door duizenden openbare bronnen van institutionele beleggers te volgen en te analyseren.

Lees meer