Pensioenfondsen spelen in op Wet Verbeterde Premieregeling

Wet Verbeterde Premieregeling

11 mei 2017

Pensioenfondsen laten in hun jaarverslagen over 2016 weten gevolg te geven aan de Wet Verbeterde Premieregeling die op 1 september 2016 in werking trad. De Wet is bedoeld om deelnemers met een premieovereenkomst of kapitaalovereenkomst de keuze te geven of zij een vaste of variabele uitkering willen. In het geval van de variabele uitkering wordt het kapitaal ook na de pensioendatum belegd. Door het doorbeleggen na de pensioendatum maken deelnemers kans op een hoger pensioenresultaat. Ten eerste omdat ze niet direct pensioen hoeven aan te kopen tegen een lage rente, ten tweede kunnen ze doorbeleggen na de pensioeningang met de kans op extra rendement.

Zowel Pensioenfonds Atos als Pensioenfonds KPN maken bekend per 1 januari 2018 doorbeleggen mogelijk te willen maken. KPN: “Het pensioenfonds gaat de mogelijkheid om een variabele pensioenuitkering in te kopen, aanbieden. Zij streeft hierbij naar een implementatiedatum van 1 januari 2018. Dit betekent dat de deelnemer tot die tijd een shoprecht heeft om elders met de opgebouwde kapitaal een variabele pensioenuitkering in te kopen.” Atos: “De Wet Verbeterde Premieregeling biedt de mogelijkheid om door te beleggen na de pensioendatum en daarbij een variabele pensioenuitkering in plaats van een vaste pensioenuitkering te ontvangen. Die mogelijkheid moet uiterlijk 1 januari 2018 worden aangeboden. Voordeel van doorbeleggen na pensioendatum is dat naar verwachting gemiddeld genomen een hogere pensioenuitkering wordt verkregen. De keerzijde is dat het pensioen daardoor variabel en risicovoller en zodoende onzekerder wordt.”

Er zijn echter ook nog belemmeringen, zoals bij Pensioenfonds Zorg en Welzijn het geval: “Een variabele uitkering is alleen toegestaan bij een vrijwillige regeling bij een pensioenfonds als er sprake is van een minimale werkgeversbijdrage van 10%. Dit betekent dat voor zowel Extrapensioen als nettopensioen geen variabele uitkering aan de deelnemers kan worden aangeboden, omdat er bij beide producten geen sprake is van een 10% werkgeversbijdrage.”

De regering is inmiddels al gestart met het verhelpen van deze belemmering: “De Eerste Kamer heeft een motie aangenomen, waarin de regering verzocht wordt ervoor te zorgen dat pensioenfondsen niet belemmerd worden door de eis van een minimale werkgeversbijdrage van 10%, zodat ze hun deelnemers een variabele pensioenuitkering kunnen aanbieden. Vanuit de Pensioenfederatie is er een brief gestuurd naar staatsecretaris Klijnsma om tot een oplossing te komen.”

Bronnen: Jaarverslag KPN 2016, Jaarverslag PFZW 2016, Website Atos pensioenfonds

Multiple reports with cicle diagram and text

Over Exelerating

Het Exelerating platform helpt u om inzicht te krijgen in meer dan € 6.000 miljard Europees institutioneel belegd vermogen. Wij doen dit door duizenden openbare bronnen van institutionele beleggers te volgen en te analyseren.

Lees meer