Pensioenopbouw van TrueBlue naar PNO Media

25 november 2019

Media PNO publiceert op haar website:

“Op 1 april 2020 gaat de opbouw van pensioenen in de middelloon- en beschikbarepremieregeling voor deelnemers van Pensioenfonds TrueBlue over naar PNO Media. Dat hebben de sociale partners die zijn betrokken bij de ICK*-cao op 10 oktober 2019 besloten.

Dit besluit houdt in dat de opbouw van de DB- en DC-pensioenen van deze deelnemers het beste kan worden ondergebracht bij een groter, toekomstbestendiger pensioenfonds. PNO Media is een groot pensioenfonds in de creatieve sector. Met de overgang naar PNO Media blijft de pensioenopbouw binnen dezelfde werkingssfeer en blijft de identiteit van de ICT-sector geborgd. PNO Media kan beide pensioenregelingen uitvoeren tegen een marktconforme premie en lagere uitvoeringskosten. Bijkomend voordeel is dat de pensioenuitvoering van de DB- en DC-opbouw bij één fonds blijft. Er zijn slechts beperkte aanpassingen van de regelingen nodig.

Voorzitter Rob de Ridder van Pensioenfonds TrueBlue: “Ons pensioenfonds is vertrouwd en geeft veel ruimte om onze eigen pensioenregeling uit te voeren. Maar dat wordt wel steeds duurder. De kosten stijgen, onder andere doordat er niet genoeg nieuwe medewerkers pensioen bij ons opbouwen. Daarom hebben het fonds en de sociale partners sinds 2018 verschillende scenario’s voor de toekomst onderzocht. In overleg met diverse betrokkenen is besloten om de opbouw van het pensioen in de digitale sector bij PNO Media onder te brengen. Dat biedt zekerheid en continuïteit. Bovendien komt een groter deel van de premie die de medewerkers betalen ten goede van hun pensioen.”

Nelly Altenburg, voorzitter van PNO Media is enthousiast: “Werknemers en werkgevers in de digitale sector sluiten prima aan op ons huidige klantenbestand in de creatieve sector. De nieuwe markt die we met de komst van TrueBlue openen past bij ons streven naar groei. Die is ook in het belang van onze huidige deelnemers. Wij zijn blij dat de producten van PNO Media – DB en DC – blijken te voorzien in een behoefte. De grootste groep werknemers gaat pensioen opbouwen in de middelloonregeling van PNO Media. Een ander deel gaat over naar onze beschikbarepremieregeling: PNO DC life cycle. Die regeling hebben wij dit jaar op de markt gebracht en is uniek vanwege het hybride karakter. Dat deze regeling de voordelen van DB en DC combineert, bleek een belangrijke factor bij de keuze van TrueBlue voor PNO Media.””

Fondsprofiel Media PNO:

Media PNO is een BPFv met eind Q2 2019 een belegd vermogen van € 6,509 Mil waarvan 0% herverzekerd en 0% voor risico deelnemer. Het fonds heeft een deelnemersbestand met in 2018 16,926 actieve bijdragers en 9,947 pensioengerechtigden. De beleggingen voor risico pensioenfonds hadden in Q2 2019 een rendement van 3.4%. Eind Q2 2019 had het fonds een beleidsdekkingsgraad van 103.5% terwijl de vereiste dekkingsgraad op dat moment 121.8% bedroeg. De fiduciair manager van het fonds is MPD en de pensioenadministratie wordt uitgevoerd door MPD

Lees verder via de bron: bronbericht op website

Multiple reports with cicle diagram and text

Over Exelerating

Het Exelerating platform helpt u om inzicht te krijgen in meer dan € 6.000 miljard Europees institutioneel belegd vermogen. Wij doen dit door duizenden openbare bronnen van institutionele beleggers te volgen en te analyseren.

Lees meer