Pensioenregeling bedrijfstak groothandel in bloemen en planten vanaf 30 mei 2017 verplicht

Bloemen

13 juni 2017

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft besloten dat de pensioenregeling voor bedrijven binnen de bedrijfstak groothandel in bloemen en planten vanaf 30 mei 2017 verplicht is voor bedrijven binnen deze sector. Zo blijkt uit een bericht op de website van Pensioenfonds PGB, waar de pensioenregeling voor deze sector is ondergebracht. De verplichtstelling was aangevraagd door de sociale partners binnen de bedrijfstak. Dit zijn de werkgeversorganisatie VGB namens de werkgevers en de vakbonden namens de werknemers.

De regeling die de sector groothandel in bloemen en planten nu heeft is een beschikbare premieregeling. Doordat de verplichtstelling reeds van kracht is, moeten alle bedrijven in de sector deze pensioenregeling toepassen. Volgens branche organisatie VGB geldt de regeling voor werknemers in de cao-schalen 1 tot en met 6, waar productiemedewerkers en een deel van de administratieve krachten onder vallen. Met de verplichtstelling hoopt de VGB concurrentie op arbeidsvoorwaarden uit te sluiten: “Je hebt goede bedrijven in de sector, die de regeling allang toepassen, maar ook free riders, die door geen pensioen te hanteren minder kosten maken”, aldus Jack Kraypoel, die namens de VGB bij de onderhandeling over cao en pensioenen in die bedrijfstak is betrokken.

Met de verplichtingen worden naast concurrentievoordelen ook schaalvoordelen beoogd: “Hoe meer mensen er aan meedoen, hoe meer inkomsten er zijn. Ook de beheerskosten worden straks door een groter aantal deelnemers gedragen, zodat die per aangeslotene in feite omlaag gaan”, aldus Caroline van den Broek, hoofd personeelsaken bij exporteur FleuraMetz.

Tot slot laat Jeroen Brandenburg van FNV Agrarisch Groen weten blij te zijn met de verplichtstelling: “Het is goed dat de pensioenregeling voor alle werknemers in de sector gaat gelden. Een mooi resultaat na jarenlange inspanning van ons allen.”

Bron: http://www.pensioenfondspgb.nl/nl-nl/Paginas/Nieuws/Groothandel-in-bloemen-en-planten-verplicht-aangesloten-.aspx

Nederland - Zoek Alerts
Ontvang onze alerts nieuwsbrief
Market preferences
Multiple reports with cicle diagram and text

Over Exelerating

Het Exelerating platform helpt u om inzicht te krijgen in meer dan € 6.000 miljard Europees institutioneel belegd vermogen. Wij doen dit door duizenden openbare bronnen van institutionele beleggers te volgen en te analyseren.

Lees meer