Pensionfonds Dow bouwt aandelenportfolio verder af

9 juli 2020

Dow publiceert in haar jaarverslag:

“Zoals aangegeven zijn we in 2019 verder gegaan met het afbouwen van het beleggingsrisico, want hoe minder aandelenrisico we nemen, hoe stabieler onze verwachte financiële resultaten. De keerzijde is dat er een kleinere kans is op hoger rendement.

Wij gaan door met het afbouwen van de aandelenportfolio, uiteindelijk zal de portfolio bestaan uit zo’n 75% obligaties en 25% aandelen. Het herijken van het beleggingsbeleid geeft ook ons de gelegenheid om bewuster te kijken naar de invulling van maatschappelijk verantwoord beleggen door het fonds.

Fondsprofiel Dow:

Dow is een OPF met eind Q1 2020 een belegd vermogen van € 2,824 Mil waarvan 0% herverzekerd en 0% voor risico deelnemer. Het fonds heeft een deelnemersbestand met in 2018 1,473 actieve bijdragers en 2,773 pensioengerechtigden. De beleggingen voor risico pensioenfonds hadden in Q1 2020 een rendement van -1.8%. Eind Q1 2020 had het fonds een beleidsdekkingsgraad van 114% terwijl de vereiste dekkingsgraad op dat moment 112.2% bedroeg. De fiduciair manager van het fonds is Non-external en de pensioenadministratie wordt uitgevoerd door AZL

Lees verder via de bron: bronbericht op website

Multiple reports with cicle diagram and text

Over Exelerating

Het Exelerating platform helpt u om inzicht te krijgen in meer dan € 6.000 miljard Europees institutioneel belegd vermogen. Wij doen dit door duizenden openbare bronnen van institutionele beleggers te volgen en te analyseren.

Lees meer