Per 1 januari 2024 krijgt SPV een nieuwe pensioenuitvoerder

20 november 2023

Verloskundigen publiceert op zijn website:

De administratie van het pensioenfonds komt dan in handen van Visma Idella. We zaten tot nu toe bij Achmea Pensioenservices. Wat merkt u van de overstap?

De overstap moet natuurlijk zorgvuldig gebeuren. Het gaat om uw (toekomstige) inkomen. Alle gegevens moeten worden overgeheveld van het ene naar het andere computersysteem. Begin januari is het daarom enige tijd niet mogelijk om uw persoonlijke pensioengegevens te raadplegen. Ook het gebruik van de pensioenplanner ligt er dan even uit. Dus mocht u nog iets willen checken of berekenen op pensioengebied, doe dat vooral nu.

Verloskundigen

Verloskundigen is een BRF met eind Q2 2023 een belegd vermogen van € 398 miljoen waarvan 0% herverzekerd en 0% voor risico deelnemer.

Het fonds heeft een deelnemersbestand met in 2022 2.787 actieve bijdragers en 576 pensioengerechtigden. De beleggingen voor risico pensioenfonds hadden in Q2 2023 een rendement van 0%.

Eind Q2 2023 had het fonds een beleidsdekkingsgraad van 114.2% terwijl de vereiste dekkingsgraad op dat moment 118.4% bedroeg. De fiduciair manager van het fonds is Achmea IM en de pensioenadministratie wordt uitgevoerd door Achmea Pensioenservices.

Source: Verloskundigen
Multiple reports with cicle diagram and text

Over Exelerating

Het Exelerating platform helpt u om inzicht te krijgen in meer dan € 6.000 miljard Europees institutioneel belegd vermogen. Wij doen dit door duizenden openbare bronnen van institutionele beleggers te volgen en te analyseren.

Lees meer