Personeelsdiensten: Beleggingsrendement juli, augustus en september 2023

17 november 2023

Personeelsdiensten publiceert op zijn website:

De afgelopen drie maanden zijn de beleggingen in waarde gedaald. De daling was het meest te merken in de staatsobligaties. Daarnaast zijn de beleggingen in bedrijfsobligaties licht gedaald, maar stegen de wereldwijde aandelen ook weer licht, omdat de dollar sterker werd. Andere beleggingen, vooral aandelen in Europa, daalden met bijna -3%. Binnen de investeringen in leningen en staatsobligaties was de belangrijkste reden voor de veranderingen dat de rente is gestegen.

Verdeeld over de verschillende portefeuilles waren dit de rendementen in het derde kwartaal:

Zakelijke waarden (o.a. aandelen)

-1,0%

Vastrentend middellang (o.a. staats- en bedrijfsobligaties)

-0,6%

Vastrentend lang (staatsobligaties)

-5,0%

Totale portefeuille (gemiddeld)

-1,6%

In het derde kwartaal van 2023 eindigden alle portefeuilles in de min. De belangrijkste reden voor de veranderingen zijn de gestegen rentetarieven. De oudste leeftijdsgroep merkt hier het meeste van.

Rendementen en participatiewaarden per leeftijdscategorie

Hieronder kunt u de beleggingsresultaten voor uw leeftijdsgroep bekijken. Als u op één van de leeftijdscategorieën klikt, kunt u de ontwikkeling van de participatiewaarde en het beleggingsrendement zien over de afgelopen jaren en de maanden van dit jaar. Vanaf uw 57e kunt u een keuze maken of u wilt beleggen voor een stabiel pensioen of een variabel pensioen.

Voor die leeftijdsgroepen ziet u daarom twee keuzes. Als er (S) achter staat betreft het de resultaten van die leeftijdsgroep bij een stabiel beleggingsprofiel. Staat er (V) achter, dan gaat het om de resultaten van het variabele beleggingsprofiel.

21 t/m 46 jaar  
47 t/m 51 jaar  
52 t/m 56 jaar  
57 t/m 58 jaar (S) 57 t/m 58 jaar (V)
59 t/m 60 jaar (S)

59 t/m 60 jaar (V)

61 t/m 62 jaar (S) 61 t/m 62 jaar (V)
63 t/m 64 jaar (S) 63 t/m 64 jaar (V)
65 jaar en ouder (S)

65 jaar en ouder (V)

Wat levert beleggen op?

Het geld uit uw pensioenpot wordt door StiPP belegd. Elke maand bekijken we de totale beleggingsresultaten. Zijn de resultaten positief? Dan komt er geld bij in uw pensioenpot. Zijn de resultaten negatief? Dan gaat er wat geld uit. StiPP wil voor haar deelnemers een goede opbrengst behalen met beleggen, maar wel op een manier die rekening houdt met de wereld om ons heen. Op Belegt StiPP maatschappelijk verantwoord? vindt u hierover meer informatie.

StiPP belegt in verschillende beleggingscategorieën. Zo spreiden we de beleggingsrisico’s en streven we naar een optimaal rendement. Hoeveel we in welke categorie voor u beleggen, hangt af van uw leeftijd. Als u jong bent, nemen we meer beleggingsrisico. Hoe ouder u wordt, des te minder risico we nemen. Tenzij u er zelf voor kiest om wat risicovoller te beleggen. Dit kan via ‘Beleggen voor een variabel pensioen’. Op ‘Hoe belegt StiPP’ vindt u hierover meer informatie.

Personeelsdiensten

Personeelsdiensten is een BPFv met eind Q2 2023 een belegd vermogen van € 2.547 miljoen waarvan 0% herverzekerd en 0% voor risico deelnemer.

Het fonds heeft een deelnemersbestand met in 2022 432.328 actieve bijdragers en 6.865 pensioengerechtigden. De beleggingen voor risico pensioenfonds hadden in Q2 2023 een rendement van 0%.

Eind Q2 2023 had het fonds een beleidsdekkingsgraad van 112.3% terwijl de vereiste dekkingsgraad op dat moment 100.4% bedroeg. De fiduciair manager van het fonds is Van Lanschot Kempen IM en de pensioenadministratie wordt uitgevoerd door PGGM.

Source: Personeelsdiensten
Multiple reports with cicle diagram and text

Over Exelerating

Het Exelerating platform helpt u om inzicht te krijgen in meer dan € 6.000 miljard Europees institutioneel belegd vermogen. Wij doen dit door duizenden openbare bronnen van institutionele beleggers te volgen en te analyseren.

Lees meer