ABP ontwikkelt persoonlijke pensioenpot in samenwerking met deelnemers

Rockwool

20 april 2017

ABP ontwikkelt de persoonlijke pensioenpot die gemakkelijk inzicht moet geven in het eigen pensioen. Zo laat het zien welk bedrag deelnemers tot nu toe hebben opgebouwd, hoe groot de persoonlijke inleg is, wat de inleg van de werkgever is en wat het resultaat van de beleggingen is. ABP is voornemens de persoonlijke pensioenpot in 2018 aan al haar deelnemers aan te bieden.

ABP heeft onderzocht dat 94% van de deelnemers de pensioenpot jaarlijks wil ontvangen. ABP zal het concept daarom in samenwerking met haar deelnemers verder ontwikkelen. Daarnaast wordt nog een andere reden gegeven. Deze reden is tot stand gekomen naar aanleiding van een onderzoek van de Pensioenfederatie en ABP naar het vertrouwen in pensioenen: “Uit het onderzoek blijkt ook dat deelnemers denken dat ze nu meer premie betalen dan ze straks terugkrijgen aan pensioenuitkering. Dit zijn misvattingen, maar ze leven sterk onder deelnemers. De persoonlijke pensioenpot laat deelnemers zien wat ze tot nu toe voor zichzelf hebben opgebouwd.”

Volgens ABP reageren de deelnemers zeer positief op de pensioenpot: “Deelnemers zijn zeer te spreken over het inzicht dat de persoonlijke pensioenpot hen geeft. 80% van de onderzochte deelnemers vindt de informatie duidelijk, nuttig en interessant. Verder blijkt dat de persoonlijke pensioenpot deelnemers activeert. Dat wil zeggen dat ze zich actiever gaan bezig houden met hun pensioen.”

Klik hier voor de factsheet van het fonds.

ABP is een BPFv met eind Q4 2016 een belegd vermogen van € 380979M waarvan 0% herverzekerd en 0% voor risico deelnemer. Het fonds heeft een jong deelnemersbestand met in 2015 1080490 actieve bijdragers en 834529 pensioengerechtigden. De uitvoeringskosten waren in 2015 €140 per deelnemer en de totale beleggingskosten 67bps van het gemiddeld belegd vermogen. De beleggingen voor risico pensioenfonds hadden in Q4 2016 een rendement van 0%. Eind Q4 2016 had het fonds een beleidsdekkingsgraad van 92% terwijl de vereiste dekkingsgraad op dat moment 128% bedroeg. Zowel het fiduciair management als de pensioenadministratie van het fonds wordt uitgevoerd door APG.

Bron: https://www.abp.nl/over-abp/actueel/nieuws/abp-ontwikkelt-persoonlijke-pensioenpot.aspx

Multiple reports with cicle diagram and text

Over Exelerating

Het Exelerating platform helpt u om inzicht te krijgen in meer dan € 6.000 miljard Europees institutioneel belegd vermogen. Wij doen dit door duizenden openbare bronnen van institutionele beleggers te volgen en te analyseren.

Lees meer