Peter Bommel volgt Pieter Jongstra op als voorzitter raad van commissarissen APG

2 februari 2023

Peter Bommel is door de aandeelhouders van APG Groep benoemd tot lid van de raad van commissarissen van APG Groep NV. Hij start per 1 april aanstaande als opvolger van de huidige voorzitter Pieter Jongstra. De benoeming van Peter Bommel geldt voor een periode van vier jaar.

Peter Bommel (61) was van 2012 tot 2019 CEO van Deloitte in Nederland en bestuurder van de wereldwijde organisatie van Deloitte. Eerder was hij onder meer managing partner van de Nederlandse auditpraktijk van Deloitte en voorzitter van het curatorium van de accountantsopleiding aan de VU. Op dit moment is hij onder meer voorzitter van de VU Vereniging en lid van de raad van commissarissen van Flynth Groep.

Hij is afgestudeerd als Registeraccountant aan de VU en heeft een opleiding voor US Certified Public Accountant afgerond aan de Universiteit van Delaware. Hij heeft voor zijn carrière bij Deloitte financiële management functies vervuld bij onder meer Philips, KBB en MetaCorp Group. Hij heeft daarnaast diverse nevenfuncties bekleed. Hij was onder meer bestuurslid van de Stichting Make-a Wish, bestuurslid van de Nederlandse Bachvereniging en lid van de Raad van Advies van de door voormalig premier Jan Peter Balkenende opgerichte Maatschappelijke Alliantie. Op dit moment is Peter Bommel onder meer bestuurslid van het Topsport Fonds van het Nederlands Olympisch Comité.

Pieter Jongstra, voorzitter van de raad van commissarissen APG: “Nederland staat aan de vooravond van een ingrijpende verbouwing van het pensioenstelsel. APG en zijn pensioenfondsklanten zijn de overgang naar een nieuw pensioenstelsel aan het voorbereiden in een complexe bestuurlijke en financiële omgeving. Dit vraagt veel van de raad van commissarissen en ik ben bijzonder verheugd dat wij met Peter Bommel zo’n ervaren en deskundige bestuurder als voorzitter van de raad van commissarissen krijgen. Hij heeft als bestuursvoorzitter van Deloitte een zeer ingrijpende transformatie en kwaliteitsimpuls tot stand gebracht. Daarnaast heeft hij uitgebreide kennis en ervaring op het gebied van onder meer stakeholdermanagement, risicomanagement, financieel management en corporate governance. De raad van commissarissen kijkt uit naar een vruchtbare samenwerking met hem.”

De raad van commissarissen van APG Groep is per 1 april 2023 als volgt samengesteld: Peter Bommel (voorzitter), José Meijer, Sarah Russell, Dick van Well en Claudia Zuiderwijk.

Source: APG
Multiple reports with cicle diagram and text

Over Exelerating

Het Exelerating platform helpt u om inzicht te krijgen in meer dan € 6.000 miljard Europees institutioneel belegd vermogen. Wij doen dit door duizenden openbare bronnen van institutionele beleggers te volgen en te analyseren.

Lees meer