PF Vervoer over 2017: beleggingsbeleid vrijwel overanderd en besluit tot instellen van BAC

28 mei 2018

PF Vervoer publiceert in het op 25 mei verschenen jaarverslag 2017:

“Het strategisch beleggingsbeleid is in 2017 ten opzichte van 2016 vrijwel onveranderd gebleven. De relatief beperkte beleggingen in infrastructuur zijn afgebouwd. Het Bestuur heeft in 2016 op basis van een studie naar de strategische beleggingsmix het lange termijn beleggingsbeleid 2020 vastgesteld. Het beleggingsplan 2017 vloeit voort uit dit beleggingsbeleid 2020. In 2017 is deze studie aangevuld met een studie naar de impact van de kosten van het afdekken van Amerikaanse dollar. De conclusies hebben geleid tot een beleidswijziging in het beleggingsplan 2018 met betrekking tot de afdekking van de Amerikaanse dollar. Tevens zijn in 2017 twee multifactor aandelenindices met ESG restricties geselecteerd. Het betreft de vervolgstap van de huidige individuele factor aandelenbeleggingen. De beleggingen in deze nieuwe multifactor indices met ESG restricties worden in 2018 geïmplementeerd. ”

Verder publiceert PF Vervoer in het jaarverslag 2017:

“In 2017 is de governance structuur van Pensioenfonds Vervoer (die in 2016 is aangepast) geëvalueerd. Besloten is onder andere tot het instellen van een Beleggingsadvies Commissie, het intensiveren van het contact met het Verantwoordingsorgaan en het opstellen van een nieuw functieprofiel voor een bestuurslid met als aandachtsgebied Governance. Ook de samenstelling van het bestuur heeft in 2017 opnieuw wijzigingen ondergaan. Het bestuur heeft in 2017 het voorgenomen besluit genomen om drie nieuwe bestuursleden te benoemen op vacatures die zijn ontstaan door het vertrek van een aantal zittende bestuursleden.”

Fondsprofiel Beroepsvervoer over de Weg:

Beroepsvervoer over de Weg is een BPFv met eind Q4 2017 een belegd vermogen van € 24921 Mil waarvan 0% herverzekerd en 0% voor risico deelnemer. Het fonds heeft een jong deelnemersbestand met in 2016 161410 actieve bijdragers en 85801 pensioengerechtigden. De uitvoeringskosten waren in 2016 €84 per deelnemer en de totale beleggingskosten 43bps van het gemiddeld belegd vermogen. De beleggingen voor risico pensioenfonds hadden in Q4 2017 een rendement van 4%.Eind Q4 2017 had het fonds een beleidsdekkingsgraad van 105% terwijl de vereiste dekkingsgraad op dat moment 118% bedroeg. De fiduciair manager van het fonds is Robeco en de pensioenadministratie wordt uitgevoerd door TKP.

Lees verder via de bron: bronbericht op website

Multiple reports with cicle diagram and text

Over Exelerating

Het Exelerating platform helpt u om inzicht te krijgen in meer dan € 6.000 miljard Europees institutioneel belegd vermogen. Wij doen dit door duizenden openbare bronnen van institutionele beleggers te volgen en te analyseren.

Lees meer