PFZW belegt al 5 jaar niet meer in tabak

9 april 2018

PFZW publiceert op haar website:

“​De laatste weken is er veel aandacht in de media voor roken en alle risico’s die daarmee samenhangen. Ook PFZW kreeg vaker dan anders de vraag of wij nog in tabak beleggen. Het antwoord is nee. Al in juli 2013 stopte PFZW met beleggen in tabak. Onze directeur Peter Borgdorff over dit besluit: “Wij hebben altijd de problemen binnen de tabakssector gezien en benoemd. Deze problemen varieerden van oneerbare marketingpraktijken tot slechte arbeidsomstandigheden met geen perspectief op verbetering. Wij konden niet anders dan concluderen dat deze belegging niet bij ons past. Het uitsluiten van de tabaksproducenten was dan ook de enige juiste optie, zowel ten opzichte van ons eigen beleid als ten opzichte van de sector zorg en welzijn waarin onze deelnemers actief zijn.””

Fondsprofiel Zorg en Welzijn:

Zorg en Welzijn is een BPFv met eind Q4 2017 een belegd vermogen van € 197346 Mil waarvan 0% herverzekerd en 0% voor risico deelnemer. Het fonds heeft een jong deelnemersbestand met in 2016 1155800 actieve bijdragers en 412900 pensioengerechtigden. De uitvoeringskosten waren in 2016 €67 per deelnemer en de totale beleggingskosten 56bps van het gemiddeld belegd vermogen. De beleggingen voor risico pensioenfonds hadden in Q4 2017 een rendement van 4%.Eind Q4 2017 had het fonds een beleidsdekkingsgraad van 99% terwijl de vereiste dekkingsgraad op dat moment 125% bedroeg. De fiduciair manager van het fonds is PGGM en de pensioenadministratie wordt uitgevoerd door PGGM.

Lees verder via de bron: bronbericht op website

Multiple reports with cicle diagram and text

Over Exelerating

Het Exelerating platform helpt u om inzicht te krijgen in meer dan € 6.000 miljard Europees institutioneel belegd vermogen. Wij doen dit door duizenden openbare bronnen van institutionele beleggers te volgen en te analyseren.

Lees meer