PFZW belegt in nieuwe woningen voor jongeren, gezinnen en ouderen

14 november 2023

PFZW publiceert op zijn website:

PFZW belegt pensioengeld ook in Nederland. Zo dragen we niet alleen bij aan onze eigen sector maar ook aan belangrijke maatschappelijke thema’s zoals de woningnood. Juist in deze tijd van woningnood is het extra belangrijk om nieuwe woningen te blijven bouwen. Bij de keuze van onze beleggingen kijken wij naar de lange termijn. Zo zorgen huurwoningen voor een langjarig en stabiel rendement. Precies wat nodig is om ook op de lange termijn een pensioen uit te kunnen betalen.

1000 woningen erbij

Op het voormalig fabrieksterrein van Unilever in Rotterdam bouwen we daarom aan een nieuwe stadswijk, genaamd ‘De Kaai’. Op deze locatie komen in de toekomst 1000 nieuwe woningen waar ongeveer 2000 mensen kunnen wonen. Ongeveer driekwart van de woningen zijn huurwoningen. Hiervan zijn ongeveer 100 huurwoningen in het sociale segment, 360 woningen midden-huursegment en 240 huurwoningen in de vrije sector. Daarnaast wordt er ingezet op zorgwoningen met zorgsegmenten variërend van levensloopbestendig wonen tot begeleid wonen. Een nieuwe buurt op een unieke locatie waar straks ruimte is voor starters, doorstromers, jongeren, gezinnen en ouderen. Tevens zal er ruimte zijn om te werken en is er plaats voor horeca. In 2025 zal worden gestart met de bouw van de eerste woningen en de oplevering van de laatste woningen staat gepland voor begin 2030.

Het project wordt ontwikkeld door ontwikkelaar en belegger Amvest (50% eigendom van PFZW) samen met ontwikkelaar en bouwer VORM. Inmiddels heeft PFZW via Amvest al 6000 huurwoningen in portefeuille en daar voegen we nu een nieuw project aan toe.

Zorg en Welzijn

Zorg en Welzijn is een BPFv met eind Q2 2023 een belegd vermogen van € 221.472 miljoen waarvan 0% herverzekerd en 0% voor risico deelnemer.

Het fonds heeft een deelnemersbestand met in 2022 1.365.400 actieve bijdragers en 580.600 pensioengerechtigden. De beleggingen voor risico pensioenfonds hadden in Q2 2023 een rendement van 1%.

Eind Q2 2023 had het fonds een beleidsdekkingsgraad van 112.6% terwijl de vereiste dekkingsgraad op dat moment 125.0% bedroeg. De fiduciair manager van het fonds is PGGM en de pensioenadministratie wordt uitgevoerd door PGGM.

Source: PFZW
Multiple reports with cicle diagram and text

Over Exelerating

Het Exelerating platform helpt u om inzicht te krijgen in meer dan € 6.000 miljard Europees institutioneel belegd vermogen. Wij doen dit door duizenden openbare bronnen van institutionele beleggers te volgen en te analyseren.

Lees meer