PFZW: Carla Moonen vertrekt als voorzitter van PFZW

17 september 2018

PFZW publiceert op haar website:

“Pensioenfonds Zorg en Welzijn en bestuursvoorzitter Carla Moonen hebben in goed overleg en met wederzijds respect besloten dat per 1 november 2018 haar functie bij PFZW wordt beëindigd. Beide partijen zijn van mening dat de kennis en vaardigheden van Carla Moonen beter tot hun recht zullen komen in een andere werkomgeving.

Carla Moonen: “Gaandeweg kwam het besef dat mijn kennis en vaardigheden meer toegevoegde waarde hebben in een omgeving waar de veranderingen sneller kunnen gaan, waar meer ruimte is voor ondernemerschap en innovatie en het uitvoeren van een praktische duurzaamheidsagenda. Ik stapte in 2017 vol enthousiasme in de voor mij nieuwe pensioenwereld en voel me sindsdien zeer verbonden met iedereen in de sector zorg en welzijn die pensioen opbouwt bij dit fonds”.

Albert Vink, plaatsvervangend voorzitter van PFZW: “Carla Moonen heeft ons bestuurlijk proces kundig en met flair begeleid in haar rol als voorzitter. Daar zijn wij haar zeer erkentelijk voor.”

Carla Moonen is per 1 september 2018 gestart als bestuursvoorzitter van branchevereniging Koninklijke NL Ingenieurs. Tevens is zij per diezelfde datum lid van het Dagelijks Bestuur van VNONCW. Zij continueert haar taken als Board Member bij de World Pension Summit en als Commissaris van MVO Nederland.

Fondsprofiel Zorg en Welzijn:

Zorg en Welzijn is een BPFv met eind Q1 2018 een belegd vermogen van € 196742 Mil waarvan 0% herverzekerd en 0% voor risico deelnemer. Het fonds heeft een jong deelnemersbestand met in 2017 1196900 actieve bijdragers en 435300 pensioengerechtigden. De uitvoeringskosten waren in 2017 €64 per deelnemer en de totale beleggingskosten 59bps van het gemiddeld belegd vermogen. De beleggingen voor risico pensioenfonds hadden in Q1 2018 een rendement van -1%.Eind Q1 2018 had het fonds een beleidsdekkingsgraad van 100% terwijl de vereiste dekkingsgraad op dat moment 125% bedroeg. De fiduciair manager van het fonds is PGGM en de pensioenadministratie wordt uitgevoerd door PGGM.

Lees verder via de bron: bronbericht op website

 

Multiple reports with cicle diagram and text

Over Exelerating

Het Exelerating platform helpt u om inzicht te krijgen in meer dan € 6.000 miljard Europees institutioneel belegd vermogen. Wij doen dit door duizenden openbare bronnen van institutionele beleggers te volgen en te analyseren.

Lees meer