PFZW en Aegon beleggen €200 miljoen extra in Zorg en Wonen

12 januari 2017

Zo blijkt uit een bericht op de website van Amvest, de fondsmanager die Aegon en PFZW in 1997 samen zijn gestart. Het gaat hierbij om beleggingen in kleinschalige woonzorgvoorzieningen voor ouderen, die vanwege hun zorgbehoefte niet meer zelfstandig kunnen wonen. Met de uitbreiding van de beleggingen groeit het totale gecommitteerde kapitaal aan het fonds tot €300 miljoen. Amvest verwacht dat het extra bedrag eind 2018 is geïnvesteerd in een aantal nieuwe locaties in Nederland.

Peter Borgdorff, directeur van PFZW: ‘Een belegging in onze eigen sector is natuurlijk extra bijzonder voor ons pensioenfonds. De groep ouderen die niet meer zelfstandig kan wonen zal in de nabije toekomst alleen maar toenemen. En het is belangrijk dat er voldoende capaciteit is om deze ouderen een fijne plek te bieden die voelt als thuis. Dat is precies waar deze woonlocaties in voorzien. En wat het extra mooi maakt. Het rendement ervan vloeit direct weer terug naar het pensioen van iedereen die werkt in de sector zorg en welzijn’.

Maarten Edixhoven, CEO van Aegon Nederland: ‘Zorg en pensioen zijn natuurlijk direct met elkaar verbonden. Wij investeren graag in langetermijnbeleggingen met maatschappelijke relevantie en een goed rendement voor onze pensioendeelnemers. De uitbreiding van onze investering in het Amvest Living & Care Fund past hier uitstekend bij. Dit is een concrete bijdrage aan het betaalbaar wonen en dus welzijn van ouderen. Een heel mooie win-win-win’.

Klik hier voor de factsheet van PFZW.

Zorg en Welzijn is een BPFv met eind Q3 2016 een belegd vermogen van € 185204M waarvan 0% herverzekerd en 0% voor risico deelnemer. Het fonds heeft een jong deelnemersbestand met in 2015 1151300 actieve bijdragers en 390900 pensioengerechtigden. De uitvoeringskosten waren in 2015 €69 per deelnemer en de totale beleggingskosten 57bps van het gemiddeld belegd vermogen. De beleggingen voor risico pensioenfonds hadden in Q3 2016 een rendement van 3%. Eind Q3 2016 had het fonds een beleidsdekkingsgraad van 91% terwijl de vereiste dekkingsgraad op dat moment 125% bedroeg. De fiduciair manager van het fonds is PGGM en de pensioenadministratie wordt uitgevoerd door PGGM.

Bron: http://www.amvest.nl/nieuws/pfzw-en-aegon-vergroten-beleggingen-in-zorg-en-wonen/

Multiple reports with cicle diagram and text

Over Exelerating

Het Exelerating platform helpt u om inzicht te krijgen in meer dan € 6.000 miljard Europees institutioneel belegd vermogen. Wij doen dit door duizenden openbare bronnen van institutionele beleggers te volgen en te analyseren.

Lees meer