PFZW moedigt Shell aan voortrekkersrol te nemen

30 mei 2018

PFZW publiceert op haar website:

“​Op maandag 22 mei was de jaarlijkse aandeelhoudersvergadering van Shell. Op de agenda stond een voorstel van Follow This, waarin Shell wordt gevraagd zijn klimaatambities van november 2017 aan te scherpen. PFZW heeft zich van stemming onthouden.

Waarom onthield PFZW zich van stemming?

Shell heeft in november 2017 de ambitie uitgesproken haar netto CO2-voetafdruk te verminderen met ongeveer 20% in 2035, 50% in 2050 en in 2070 een netto-uitstoot te hebben van nul. Met deze langetermijnambities komt Shell grotendeels tegemoet aan de oproep die PFZW vorig jaar heeft gedaan bij de aandeelhoudersvergadering.

PFZW vraagt zich nog altijd af of de ambities van Shell scherp genoeg zijn en of ze niet nog concreter moeten worden ingevuld. Wij moedigen Shell aan (nog meer) een voortrekkersrol te nemen bij het versnellen van de energietransitie.

Lees hier de stemverklaring. Deze is opgesteld door PGGM, de uitvoeringsorganisatie van PFZW.”

Fondsprofiel Zorg en Welzijn:

Zorg en Welzijn is een BPFv met eind Q4 2017 een belegd vermogen van € 197346 Mil waarvan 0% herverzekerd en 0% voor risico deelnemer. Het fonds heeft een jong deelnemersbestand met in 2017 1196900 actieve bijdragers en 435300 pensioengerechtigden. De uitvoeringskosten waren in 2017 €64 per deelnemer en de totale beleggingskosten 59bps van het gemiddeld belegd vermogen. De beleggingen voor risico pensioenfonds hadden in Q4 2017 een rendement van 4%.Eind Q4 2017 had het fonds een beleidsdekkingsgraad van 99% terwijl de vereiste dekkingsgraad op dat moment 125% bedroeg. De fiduciair manager van het fonds is PGGM en de pensioenadministratie wordt uitgevoerd door PGGM.

Lees verder via de bron: bronbericht op website

Multiple reports with cicle diagram and text

Over Exelerating

Het Exelerating platform helpt u om inzicht te krijgen in meer dan € 6.000 miljard Europees institutioneel belegd vermogen. Wij doen dit door duizenden openbare bronnen van institutionele beleggers te volgen en te analyseren.

Lees meer