PFZW publiceert update klimaatplan

12 april 2024

PFZW publiceert op zijn website:

Voor een goede oude dag is meer nodig dan geld alleen. Onze pensioendeelnemers willen ook van hun pensioen genieten in een leefbare wereld. En ze willen een leefbare planeet achterlaten voor hun kinderen en kleinkinderen. PFZW belegt het pensioengeld om rendement te maken voor een goed pensioen. Dat beleggen doen we met zo min mogelijk schade voor de wereld en in het bijzonder het klimaat. Dat hier behoefte aan is, blijkt uit jaarlijks onderzoek onder deelnemers en werkgevers.

PFZW publiceert daarom sinds 2022 jaarlijks een update van het klimaatplan. Daarin geven we aan hoe we onze bijdrage leveren aan het realiseren van een duurzame en leefbare wereld voor iedereen die pensioen opbouwt in de sector zorg en welzijn. Ons klimaatplan voldoet aan het Klimaatakkoord van Parijs. Het hoofddoel is daarbij net zero in 2050. Zo dragen we als pensioenfonds bij aan het beperken van de opwarming van de aarde tot maximaal 1,5 graden.

Onze doelen

In het klimaatplan staan de doelen die we per beleggingscategorie hebben gesteld. Beleggingscategorieën zijn bijvoorbeeld aandelen, obligaties, vastgoed en infrastructuur. In deze update van het klimaatplan is een impactdoelstelling voor klimaat toegevoegd. Daarnaast zijn de eisen die we stellen aan de olie- en gassector beschreven.

In het klimaatplan stellen we de volgende doelen:

  • We bereiken een 50% absolute reductie van scope 1 en 2 voor aandelen, liquide krediet en vastgoed tot 2030. Stap voor stap zullen we hierbij ook scope 3 gaan meenemen.
  • In 2030 zijn alle beleggingen in privaat vastgoed, actief beheerd beursgenoteerd vastgoed en infrastructuur in lijn met het Klimaatakkoord.
  • In 2030 draagt 30% van het belegd vermogen van PFZW bij aan Sustainable Development Goals (SDG’s) waarvan de helft aan klimaat SDG’s.
  • In 2030 draagt 8% van de PFZW-beleggingen bij aan de klimaatoplossingen van de EU –taxonomie.

Meer beleggen in oplossingen voor de wereld

We kiezen steeds vaker voor beleggingen die in lijn zijn met het Klimaatakkoord van Parijs. Ook vergroten we stap voor stap het aandeel duurzame beleggingen. Dit zijn onder andere impactbeleggingen.

We investeren in duurzame energie

We willen via onze beleggingen bijdragen aan het versnellen van de energietransitie. Daar speelt het klimaatplan een belangrijke rol in. Dit plan levert een bijdrage aan een beter klimaat, én zorgt voor het pensioen van onze deelnemers.

Waar we niet in beleggen

  • Teerzandondernemingen én bedrijven die olie en gas winnen in het Noordpoolgebied en hier meer dan 1% van hun omzet mee verdienen.
  • Beursgenoteerde olie- en gasbedrijven die hun bedrijfsvoering nog niet in lijn met het Klimaatakkoord van Parijs hebben gebracht.
  • Ondernemingen die meer dan 5% van hun omzet halen uit de productie van steenkool.
  • Ondernemingen die meer dan 30% van de omzet halen uit elektriciteitsopwekking door steenkool.
Zorg en Welzijn

Zorg en Welzijn is een BPFv met eind Q4 2023 een belegd vermogen van € 237.767 miljoen waarvan 0% herverzekerd en 0% voor risico deelnemer.

Het fonds heeft een deelnemersbestand met in 2022 1.365.400 actieve bijdragers en 580.600 pensioengerechtigden. De beleggingen voor risico pensioenfonds hadden in Q4 2023 een rendement van 9%.

Eind Q4 2023 had het fonds een beleidsdekkingsgraad van 112.0% terwijl de vereiste dekkingsgraad op dat moment 124.8% bedroeg. De fiduciair manager van het fonds is PGGM en de pensioenadministratie wordt uitgevoerd door PGGM.

Source: PFZW
Multiple reports with cicle diagram and text

Over Exelerating

Het Exelerating platform helpt u om inzicht te krijgen in meer dan € 6.000 miljard Europees institutioneel belegd vermogen. Wij doen dit door duizenden openbare bronnen van institutionele beleggers te volgen en te analyseren.

Lees meer