PFZW scherpt klimaatdoelen aan

5 juli 2022

Pensioenfonds Zorg en Welzijn publiceert op haar website:

04-07-2022 | Wij hebben onze klimaatdoelen aangescherpt. Het doel hiervan is klimaatneutrale beleggingen in 2050, in lijn met het Klimaatakkoord van Parijs en maximaal 1,5 graden opwarming van de aarde.

Onze doelen op middellange termijn:

  • 50 procent reductie van de CO2-intensiteit van aandelen en obligaties in 2030 ten opzichte van 2019.
  • De vastgoed- en infrastructuurbeleggingen voldoen uiterlijk in 2030 aan het Klimaatakkoord van Parijs. Voor private equity is het streven dit vóór 2040 te halen.
  • In 2030 sluit minimaal 15 procent van de totale beleggingen aan bij de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s) van de VN gericht op klimaat.

Strategie

PFZW wil de doelen bereiken met de volgende strategie:

  • PFZW belegt extra in bedrijven die bijdragen aan een leefbare wereld en/of een relatief lage CO2-uitstoot hebben.
  • PFZW gaat de dialoog aan met ondernemingen in de energiesector als deze niet handelen volgens het Klimaatakkoord van Parijs. Vanaf 2022 sluit PFZW ondernemingen in de energiesector uit voor beleggingen als deze hier niet aan voldoen.
  • Om opwarming van de aarde tegen te gaan belegt PFZW bijvoorbeeld bijna niet meer in bedrijven die actief zijn in de kolen- en teerzandindustrie.

Joanne Kellermann, voorzitter van het PFZW-bestuur: ‘PFZW belegt in vrijwel alle sectoren van de economie via verschillende beleggingscategorieën. Dit betekent dat we op allerlei plekken ondernemingen kunnen aansporen te verduurzamen. Impact maken op het klimaat is mogelijk voor ons én de bedrijven waarin wij beleggen, al vraagt het om een lange adem. Maar het einddoel, een klimaatneutrale wereld, is de inspanning meer dan waard. Het PFZW-bestuur neemt die verantwoordelijkheid en onze deelnemers verwachten dit ook van ons.’

Resultaten

De afgelopen jaren heeft PFZW al stappen gezet richting een klimaatneutrale wereld:

  • PFZW is begonnen met een sterke reductie van de CO2-intensiteit van de aandelenportefeuille.
  • PFZW belegt steeds meer in bedrijven met een positieve impact op het klimaat.
  • PFZW heeft bijna alle beleggingen in steenkool en teerzand verkocht.

Evaluatie

Ieder jaar evalueert PFZW de voortgang van het nieuwe beleid. Waar nodig past PFZW het beleid aan op basis van nieuwe inzichten en data.

Zorg en Welzijn

Zorg en Welzijn is een BPFv met eind Q1 2022 een belegd vermogen van € 258.289 miljoen waarvan 0% herverzekerd en 0% voor risico deelnemer.

Het fonds heeft een deelnemersbestand met in 2021 1.340.700 actieve bijdragers en 552.100 pensioengerechtigden. De beleggingen voor risico pensioenfonds hadden in Q1 2022 een rendement van -6%.

Eind Q1 2022 had het fonds een beleidsdekkingsgraad van 102.7% terwijl de vereiste dekkingsgraad op dat moment 123.1% bedroeg. De fiduciair manager van het fonds is PGGM en de pensioenadministratie wordt uitgevoerd door PGGM.

Source: PFZW
Multiple reports with cicle diagram and text

Over Exelerating

Het Exelerating platform helpt u om inzicht te krijgen in meer dan € 6.000 miljard Europees institutioneel belegd vermogen. Wij doen dit door duizenden openbare bronnen van institutionele beleggers te volgen en te analyseren.

Lees meer