PFZW: wij verwachten dat de aansluiting van SPTT bij PFZW op 1 oktober 2018 alsnog wordt gerealiseerd

29 april 2018

PFZW publiceert in het jaarverslag 2017:

“In januari 2017 sprak PFZW met een bestuurlijke delegatie van Stichting Pensioenfonds Tandtechniek (SPTT). Zij oriënteerden zich op de mogelijkheden tot overgang naar een ander pensioenfonds, met uiteindelijk liquidatie van het eigen pensioenfonds. PFZW werd verkozen om zowel de aansluiting van werknemers naar de toekomst toe als de overdracht van opgebouwde rechten en de uitkeringen aan reeds pensioengerechtigden over te nemen. Vervolgens werd alles in het werk gesteld om de overgang 33 van SPTT naar PFZW per 1 januari 2018 te realiseren, op basis van de door het bestuur van PFZW vastgestelde condities.

Het bleek voor SPTT niet mogelijk de collectieve waardeoverdracht van reeds opgebouwde aanspraken tijdig te realiseren. Omdat het PFZW-bestuur als eis stelde dat de collectieve waardeoverdracht tegelijk met de aansluiting voor de toekomst moest plaatsvinden, moest worden afgezien van de datum van 1 januari 2018. Dat betekende een intrekking van het eerder aan SZW gedane verzoek van sociale partners tot verplichtstelling van de sector Tandtechniek bij PFZW. Het verzoek tot goedkeuring van de collectieve waardeoverdracht bij DNB werd tijdelijk opgeschort. Wij verwachten dat de aansluiting van SPTT bij PFZW op 1 oktober 2018 alsnog wordt gerealiseerd.”

Fondsprofiel Zorg en Welzijn:

Zorg en Welzijn is een BPFv met eind Q4 2017 een belegd vermogen van € 197346 Mil waarvan 0% herverzekerd en 0% voor risico deelnemer. Het fonds heeft een jong deelnemersbestand met in 2016 1155800 actieve bijdragers en 412900 pensioengerechtigden. De uitvoeringskosten waren in 2016 €67 per deelnemer en de totale beleggingskosten 56bps van het gemiddeld belegd vermogen. De beleggingen voor risico pensioenfonds hadden in Q4 2017 een rendement van 4%.Eind Q4 2017 had het fonds een beleidsdekkingsgraad van 99% terwijl de vereiste dekkingsgraad op dat moment 125% bedroeg. De fiduciair manager van het fonds is PGGM en de pensioenadministratie wordt uitgevoerd door PGGM.

Lees verder via de bron: bronbericht op website

Multiple reports with cicle diagram and text

Over Exelerating

Het Exelerating platform helpt u om inzicht te krijgen in meer dan € 6.000 miljard Europees institutioneel belegd vermogen. Wij doen dit door duizenden openbare bronnen van institutionele beleggers te volgen en te analyseren.

Lees meer