PGGM en APG experimenteren met pensioenadministratie in blockchain

blockchain

16 oktober 2017

APG en PGGM hebben succesvol een gezamenlijk experiment met blockchain-toepassing voor pensioenadministratie afgerond. Zo berichten beide uitvoerders op hun websites. Op grond van dit eerste prototype wordt verder onderzoek gedaan. De ambitie van beide partijen is om een meer transparant en flexibele administratie op te zetten, wat moet leiden tot lagere kosten.

Blockchain-technologie
Blockchain-technologie is, kortgezegd, een gedecentraliseerd administratiesysteem. Iedere deelnemende computer binnen een blockchain houdt alle veranderingen binnen het systeem bij. Zo zijn partijen niet afhankelijk van één partij die administreert wat er gebeurt binnen een systeem.

Als bijvoorbeeld één partij iets overdraagt naar een andere partij binnen de blockchain, zullen alle deelnemers de transactie controleren voordat die kan worden uitgevoerd. Binnen dit blockchainsysteem kunnen bovendien regels en voorwaarden bepaald worden voor de transacties. Elke deelnemer binnen de blockchain is op de hoogte van de regels, en zal bij uitvoering automatisch controleren of de transactie voldoet aan de spelregels binnen  het systeem.

Verbeterde pensioenadministratie
De verwachting van PGGM en APG is dat blockchaintechnologie op termijn de dienstverlening aanzienlijk kan verbeteren. Niet alleen kunnen lagere deelnemerskosten gerealiseerd worden met blockchain, ook de uitvoering zou veiliger en simpeler kunnen.

Het ontwikkelde prototype is, volgens de uitvoerders, vergelijkbaar met een gedeelde pensioenadministratie tussen alle betrokken partijen. De spelregels van de administratie wordt geregeld middels zogenaamde ‘smart contracts’, programmeerbare regels die bepalen “wie welke gegevens kan inzien, wijzigen en gebruiken”. Zo kan bijvoorbeeld worden bepaald wat de deelnemer kan inzien, wat de uitvoerder kan wijzigen en de toezichthouder kan gebruiken.

Volgende fase
PGGM en APG geven aan de komende tijd verder te gaan met het blockchainproject. De resultaten zijn veelbelovend, toch moet er nog veel worden ontdekt over de blockchain en haar toepassingen voor pensioenen. Om dit te bewerkstelligen, zullen PGGM en APG in nauw overleg treden met verschillende partijen binnen de pensioenketen, zoals fondsen, toezichthouders en informatieverstrekkers.

Het pensioenfonds van APG, Stichting Personeelspensioenfonds APG, zal zich binnen deze volgende fase lenen voor een test case. De administratie van het fonds zal in de blockchain worden uitgevoerd.

Samenwerking geslaagd
Wim Henk Steenpoorte, het onlangs benoemde lid van de raad van bestuur van APG, ziet vele mogelijkheden voor deze nieuwe technologie. “We willen voor pensioenfondsen en hun deelnemers zoveel mogelijk pensioenwaarde realiseren. Door te investeren in slimme toepassingen, zoals blockchain, maken we onze pensioenuitvoering op termijn eenvoudiger en goedkoper. Dat is goed nieuws voor pensioenfondsen en hun deelnemers. We zijn blij dat we deze ontwikkelingen en samenwerking kunnen faciliteren op de Smart Services Campus in Heerlen.”

Paul Boomenkamp, lid raad van bestuur van PGGM, ziet ook heil in blockchain voor de pensioensector. “Met dit experiment doen wij voor onze klanten en hun deelnemers onderzoek naar de pensioeninfrastructuur van morgen. Het is een belangrijke innovatie die we uitvoeren met steun van onze grootste klant PFZW. De eerste resultaten maken ons enthousiast en nieuwsgierig om nog meer te leren en uitvinden. Uiteindelijk moet dit experiment aantonen dat blockchaintechnologie de potentie heeft om een polisadministratie tegen lagere tarieven te kunnen uitvoeren. Het is een mooie beweging dat twee van de grootste pensioenuitvoeringsorganisaties de handen ineenslaan met dit type innovaties.’’

Bron: bericht PGGM, 16 oktober 2017

Multiple reports with cicle diagram and text

Over Exelerating

Het Exelerating platform helpt u om inzicht te krijgen in meer dan € 6.000 miljard Europees institutioneel belegd vermogen. Wij doen dit door duizenden openbare bronnen van institutionele beleggers te volgen en te analyseren.

Lees meer