PGGM: Jet Bussemaker benoemd tot voorzitter coöperatiebestuur PGGM

SPSCA

20 juni 2018

PGGM publiceert op haar website:

“​Het bestuur van PGGM Coöperatie U.A. heeft Jet Bussemaker (57) benoemd tot zijn voorzitter. Mevrouw Bussemaker zal per 21 juli 2018 het voorzitterschap overnemen van Frank de Grave. Hij verlaat het coöperatiebestuur na de maximale zittingstermijn van acht jaar

Het coöperatiebestuur kijkt uit naar de komst van Bussemaker die veel bestuurlijke ervaring met zich meebrengt. Haar inhoudelijke kennis over de sector zorg en welzijn, haar vermogen om te verbinden in een bestuurlijke complexe organisatie en haar ondernemende drive maken Bussemaker uitermate geschikt voor de functie.

Naast deze functie bij het coöperatiebestuur start Bussemaker op 1 juli 2018 als hoogleraar bij het Leids Universitair Medisch Centrum en de Universiteit Leiden. Ze gaat daar de nieuwe leerstoel ‘Wetenschap, beleid en maatschappelijke impact, in het bijzonder in de zorg’ bekleden. Voorheen was ze onder meer minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en staatssecretaris Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Jet Bussemaker: “Het coöperatiebestuur heeft een belangrijke taak als aandeelhouder van PGGM, maar ook een grote verantwoordelijkheid ten aanzien van huidige en toekomstige uitdagingen voor het werken in de zorg. Ik kijk ernaar uit hierin met alle leden van het bestuur en de leden van de ledenraad op te trekken.”

Frank de Grave, aftredend voorzitter van het coöperatiebestuur: Ik ben bijzonder verheugd dat Jet Bussemaker bereid is gevonden na acht jaar mijn voorzitterschap van het coöperatiebestuur van PGGM over te nemen. Gelet op haar brede bestuurlijke en maatschappelijke ervaring ben ik er van overtuigd dat zij zal bijdragen aan het verder versterken van PGGM en in het bijzonder de ledenorganisatie.

Over de coöperatie
De coöperatie werd opgericht kort na de splitsing van PGGM in enerzijds het Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW) en anderzijds de pensioenuitvoeringsorganisatie PGGM NV. De coöperatie is 100% aandeelhouder van PGGM NV.

Over PGGM
De coöperatie PGGM biedt institutionele klanten: vermogensbeheer, pensioenbeheer en bestuursadvisering. Op 31 december 2017 beheerde PGGM voor diverse pensioenfondsen een vermogen van EUR 218 miljard en administreerde de pensioenen van 3 miljoen deelnemers. Onder de naam PGGM&CO kent de coöperatie een ledenorganisatie van ongeveer 745.000 werknemers in zorg en welzijn. Daarnaast ontwikkelt PGGM – zelf of met strategische partners – innovatieve toekomstvoorzieningen door pensioen, zorg, wonen en werken met elkaar te verbinden.

Lees verder via de bron: bronbericht op website

Multiple reports with cicle diagram and text

Over Exelerating

Het Exelerating platform helpt u om inzicht te krijgen in meer dan € 6.000 miljard Europees institutioneel belegd vermogen. Wij doen dit door duizenden openbare bronnen van institutionele beleggers te volgen en te analyseren.

Lees meer