PGGM roept namens PFZW Shell op snel te verduurzamen

1 mei 2023

Pensioenuitvoerders PGGM en MN voeren namens een grote groep Nederlandse institutionele beleggers aandeelhoudersgesprekken met Shell. Een van de belangrijkste gespreksonderwerpen is: wat draagt Shell als grote producent van fossiele energie bij aan de energietransitie? Daarbij wordt gekeken naar het aandeel fossiel ten opzichte van het aandeel duurzame energie. En of Shell op koers ligt met wat is afgesproken tijdens het Klimaatakkoord van Parijs.

Vanwege de toenemende druk op het klimaat hebben PGGM en MN namens PFZW en PMT een tweejarig programma ontwikkeld, waarin ze de olie- en gassector oproepen om snel te verduurzamen. Dit programma is inmiddels in een cruciale fase beland. PFZW heeft inmiddels ongeveer tweehonderd bedrijven in deze sector verkocht sinds 2022, omdat ze onvoldoende ambitie tonen op het gebied van de energietransitie. Eind 2023 beslist PFZW van welke bedrijven nog meer afscheid wordt genomen. Vanaf 2024 belegt PFZW alleen nog in olie- en gasbedrijven die een overtuigende en te controleren energietransitie hebben ingezet in lijn met het Klimaatakkoord van Parijs.

In NRC leggen de collega’s die voor PGGM en MN verantwoordelijk zijn voor de Shell-dialoog uit hoe de gesprekken met het bedrijf verlopen. Voor PGGM zijn dit Andres van der Linden en Colin Tissen, werkzaam in het team van Verantwoord Beleggen.

Metaal en Techniek

Metaal en Techniek is een BPFv met eind Q4 2022 een belegd vermogen van € 75.311 miljoen waarvan 0% herverzekerd en 0% voor risico deelnemer.

Het fonds heeft een deelnemersbestand met in 2018 408.150 actieve bijdragers en 222.419 pensioengerechtigden. De beleggingen voor risico pensioenfonds hadden in Q4 2022 een rendement van 0%.

Eind Q4 2022 had het fonds een beleidsdekkingsgraad van 108.1% terwijl de vereiste dekkingsgraad op dat moment 121.0% bedroeg. De fiduciair manager van het fonds is MN en de pensioenadministratie wordt uitgevoerd door MN.

Zorg en Welzijn

Zorg en Welzijn is een BPFv met eind Q4 2022 een belegd vermogen van € 217.624 miljoen waarvan 0% herverzekerd en 0% voor risico deelnemer.

Het fonds heeft een deelnemersbestand met in 2018 1.237.600 actieve bijdragers en 463.100 pensioengerechtigden. De beleggingen voor risico pensioenfonds hadden in Q4 2022 een rendement van 0%.

Eind Q4 2022 had het fonds een beleidsdekkingsgraad van 111.6% terwijl de vereiste dekkingsgraad op dat moment 125.4% bedroeg. De fiduciair manager van het fonds is PGGM en de pensioenadministratie wordt uitgevoerd door PGGM.

Source: Zorg & Welzijn
Multiple reports with cicle diagram and text

Over Exelerating

Het Exelerating platform helpt u om inzicht te krijgen in meer dan € 6.000 miljard Europees institutioneel belegd vermogen. Wij doen dit door duizenden openbare bronnen van institutionele beleggers te volgen en te analyseren.

Lees meer