Philips pensioenfonds: Anita Joosten volgt Jasper Kemme op als voorzitter Uitvoerend bestuur per 1 september 2025

3 juni 2024

Philips publiceert op zijn website:

Op 1 september 2025 zal Jasper Kemme (61), Algemeen Directeur en voorzitter van het Uitvoerend Bestuur van Philips Pensioenfonds, zijn werkzaamheden beëindigen. Op die datum is het precies 30 jaar geleden dat Jasper in dienst trad bij het Fonds. En zullen de belangrijkste besluiten over de overgang naar het nieuwe pensioenstelsel (in 2026) zijn genomen.

Jasper zal (ervan uitgaande dat De Nederlandsche Bank instemt met haar benoeming) worden opgevolgd door Anita Joosten (49), de huidige Directeur Beleggingen. Zij startte haar carrière bij Philips Pensioenfonds in 2001, werkte daarna een aantal jaren voor de onderneming Philips om in 2009 weer bij het Fonds terug te keren en is sinds 2015 lid van het Bestuur.

Op deze manier kan Philips Pensioenfonds blijven beschikken over de gewaardeerde kennis en ervaring van Jasper bij de vormgeving van de transitie naar het nieuwe pensioenstelsel. Daarnaast wilden wij in het belang van de continuïteit van Philips Pensioenfonds tijdig voorzien in zijn opvolging. We zijn dan ook zeer verheugd dat we in Anita Joosten een zeer gekwalificeerde interne opvolger hebben gevonden.

Roel Wijmenga
Voorzitter Algemeen Bestuur

Philips

Philips is een OPF met eind Q4 2023 een belegd vermogen van € 18.104 miljoen waarvan 0% herverzekerd en 0% voor risico deelnemer.

Het fonds heeft een deelnemersbestand met in 2022 13.982 actieve bijdragers en 48.813 pensioengerechtigden. De beleggingen voor risico pensioenfonds hadden in Q4 2023 een rendement van 10%.

Eind Q4 2023 had het fonds een beleidsdekkingsgraad van 127.1% terwijl de vereiste dekkingsgraad op dat moment 115.3% bedroeg. De fiduciair manager van het fonds is BlackRock en de pensioenadministratie wordt uitgevoerd door Blue Sky Group.

Source: Philips
Multiple reports with cicle diagram and text

Over Exelerating

Het Exelerating platform helpt u om inzicht te krijgen in meer dan € 6.000 miljard Europees institutioneel belegd vermogen. Wij doen dit door duizenden openbare bronnen van institutionele beleggers te volgen en te analyseren.

Lees meer