PMA kiest voor transitie-FTK

24 oktober 2023

PMA bereidt de nieuwe pensioenregeling op basis van de Wet toekomst pensioenen (Wtp) voor. Dat gebeurt in overleg met de sociale partners namens de werknemers en werkgevers. We willen de nieuwe pensioenregeling op 1 januari 2026 laten ingaan. In de nieuwe regeling wordt het pensioengeld verdeeld in persoonlijke potjes. Die persoonlijke potjes bestaan uit de premies die u en uw werkgever hebben betaald, plus het geld dat is verdiend met beleggingen.

Tot die tijd, vanaf 1 januari 2024, heeft PMA te maken met een overgangsperiode. Tijdens deze periode heeft PMA ervoor gekozen gebruik te maken van het Transitie-FTK. Dit zijn speciale financiële regels die PMA gaat volgen om de periode tot 1 januari 2026 te overbruggen in aanloop naar de nieuwe pensioenregeling. FTK staat voor Financieel Toetsingskader. Pensioenfondsen die kiezen voor het Transitie-FTK mogen gebruik maken van speciale rekenregels.

Het is belangrijk voor PMA om het Transitie-FTK te gebruiken. We weten hierdoor nu al zeker dat op 1 januari 2024 de pensioenen niet hoeven te worden verlaagd. Dit helpt mensen die nu al pensioen ontvangen, maar ook degenen die nog pensioen opbouwen of eerder pensioen bij PMA hebben opgebouwd. Die zekerheid vindt het bestuur van PMA erg belangrijk.

PMA weet nog niet hoe de financiële situatie zich in de toekomst gaat ontwikkelen. Op dit moment stijgt de dekkingsgraad van PMA. Eind september 2023 was onze dekkingsgraad 110%, terwijl deze eind december 2022 nog 100,5% was. PMA doet er alles aan om ervoor te zorgen dat de overgang naar de nieuwe pensioenregeling zo soepel mogelijk verloopt.

Medewerkers Apotheken

Medewerkers Apotheken is een BPFv met eind Q2 2023 een belegd vermogen van € 2.930 miljoen waarvan 0% herverzekerd en 0% voor risico deelnemer.

Het fonds heeft een deelnemersbestand met in 2022 24.759 actieve bijdragers en 8.870 pensioengerechtigden. De beleggingen voor risico pensioenfonds hadden in Q2 2023 een rendement van 1%.

Eind Q2 2023 had het fonds een beleidsdekkingsgraad van 100.9% terwijl de vereiste dekkingsgraad op dat moment 124.7% bedroeg. De fiduciair manager van het fonds is Achmea IM en de pensioenadministratie wordt uitgevoerd door non external.

Source: PMA
Multiple reports with cicle diagram and text

Over Exelerating

Het Exelerating platform helpt u om inzicht te krijgen in meer dan € 6.000 miljard Europees institutioneel belegd vermogen. Wij doen dit door duizenden openbare bronnen van institutionele beleggers te volgen en te analyseren.

Lees meer