In 2021 moet 10% van de beleggingen van PME bijdragen aan een duurzame wereld

PME

22 maart 2017

Het Pensioenfonds van de Metalektro (PME) breidt haar investeringen in duurzame beleggingen de komende jaren uit. PME onderzoekt momenteel samen met MN waar investeringen aan moeten voldoen om bij de dragen aan duurzame ontwikkelingen zoals de VN deze heeft gedefinieerd. PME noemt een aantal voorbeelden: “Duurzame beleggingen waar PME naar verwachting aan kan bijdragen zijn bijvoorbeeld betaalbare en duurzame energie, werk en economische groei, duurzame innovatie en duurzame steden.”

Marcel Andringa, uitvoerend bestuurder vermogensbeheer PME: “Het stellen van concrete doelen is een grote stap in ons beleid van maatschappelijk verantwoord beleggen. We zijn hiermee een voorloper binnen de wereld van institutionele beleggers. Onze kerntaak is om te zorgen voor een goed en betaalbaar pensioen. Daarnaast willen we bijdragen aan een leefbare wereld als het gaat om klimaat, leef- en arbeidsomstandigheden, energie en gebruik van fossiele grondstoffen. Beleggen vanuit dat perspectief sluit aan op de wens van onze deelnemers. Wij zijn hierover uitgebreid met hen in gesprek geweest.”

Eric Uijen, voorzitter uitvoerend bestuur, over de SDG’s van de VN: “Eind 2015 stelde de Verenigde Naties 17 ‘Sustainable Development Goals’ (SDG’s) vast. Deze duurzame ontwikkelingen hebben als doel om ‘de wereld tot een betere plek te maken in 2030’. De doelen zijn gericht op het oplossen van armoede, ongelijkheid en klimaatverandering. Hiervoor is veel geld nodig.  Uit onderzoek van de VN blijkt dat er in de komende decennia ongeveer 3,5 triljard dollar aan investeringen nodig zijn om deze doelen te realiseren. Als institutionele belegger wil PME hier een bijdrage aan leveren.” Uijen benadrukt dat dit niet ten koste hoeft te gaan van het rendement: “Onze rendementsdoelstellingen blijven leidend. Voor alle beleggingen geldt dat een goed rendement is vereist tegen beheerste risico’s en acceptabele kosten.”

Klik hier voor de factsheet van het fonds.

Bron: https://www.metalektropensioen.nl/nieuws/in-2021-draagt-10-van-de-beleggingen-van-pme-bij-aan-een-duurzame-wereld

Multiple reports with cicle diagram and text

Over Exelerating

Het Exelerating platform helpt u om inzicht te krijgen in meer dan € 6.000 miljard Europees institutioneel belegd vermogen. Wij doen dit door duizenden openbare bronnen van institutionele beleggers te volgen en te analyseren.

Lees meer