PME: in 2017 een duidelijke verbetering van de financiële situatie

31 mei 2018

PME publiceert op haar website:

“Het jaar 2017 liet een duidelijke verbetering zien van de financiële situatie van PME. De beleidsdekkingsgraad steeg van 91,8% naar 100,1%. Dit betekent dat er voldoende vermogen is om de pensioenverplichtingen na te komen. Desondanks is dit nog geen reden voor optimisme. Als de stijging niet doorzet en de beleidsdekkingsgraad eind 2019 onder de 104,3% is, zullen de pensioenen in 2020 verlaagd moeten worden.

Op het gebied van maatschappelijk verantwoord beleggen werden belangrijke stappen gemaakt. Van een beleid vooral gericht op het beheersen van risico’s werden eerste voorzichtige resultaten geboekt met het leveren van een positieve bijdrage aan maatschappij en milieu. Het Jaarverslag PME en het Maatschappelijk Verantwoord Beleggen Jaarverslag vormen dit jaar één document.

Eric Uijen, voorzitter uitvoerend bestuur: “Het jaar 2017 liet een mooi herstel zien. Maar we moeten nog verder herstellen om de pensioenen in 2020 niet te hoeven verlagen. Bij alle gelegenheden die wij hebben met deelnemers en gepensioneerden bespreken we dit. Die onzekerheid is geen leuke boodschap, maar zij hebben recht op een eerlijk verhaal. In 2017 werd gestart met de implementatie van het nieuwe beleid maatschappelijk verantwoord beleggen. Met onze beleggingen willen we bijdragen aan een leefbare samenleving.”

De belangrijkste aandachtspunten in 2017:
• De financiële positie en het herstel daarvan
• Eerste resultaten doelstellingen beleid Maatschappelijk Verantwoord Beleggen
• Beheersing van de kosten
• Vergroting van het verandervermogen van PME en uitvoerder MN

Kerncijfers:
Vermogen 2017:     € 46,9 miljard   (2016: € 44,6 miljard)
Rendement 2017:   4,7%                    (2016: 10,3%)
Kosten pensioenbeheer 2017:      € 132 per deelnemer   (2016: € 133 per deelnemer)
Kosten vermogensbeheer 2017:   35 basispunten            (2016: 39 basispunten)

Fondsprofiel Metalektro, bedrijfstakpensioenfonds:

Metalektro, bedrijfstakpensioenfonds is een BPFv met eind Q4 2017 een belegd vermogen van € 47089 Mil waarvan 0% herverzekerd en 0% voor risico deelnemer. Het fonds heeft een jong deelnemersbestand met in 2016 150136 actieve bijdragers en 166419 pensioengerechtigden. De uitvoeringskosten waren in 2016 €132 per deelnemer en de totale beleggingskosten 39bps van het gemiddeld belegd vermogen. De beleggingen voor risico pensioenfonds hadden in Q4 2017 een rendement van 3%.Eind Q4 2017 had het fonds een beleidsdekkingsgraad van 99% terwijl de vereiste dekkingsgraad op dat moment 120% bedroeg. De fiduciair manager van het fonds is MN en de pensioenadministratie wordt uitgevoerd door MN.

Lees verder via de bron: bronbericht op website

Multiple reports with cicle diagram and text

Over Exelerating

Het Exelerating platform helpt u om inzicht te krijgen in meer dan € 6.000 miljard Europees institutioneel belegd vermogen. Wij doen dit door duizenden openbare bronnen van institutionele beleggers te volgen en te analyseren.

Lees meer