PME steunt ook dit jaar de Shell-resolutie van Follow This

17 april 2018

PME publiceert op haar website:

“Voor het tweede achtereenvolgende jaar zal Pensioenfonds van de Metalektro (PME) de resolutie van Follow This steunen tijdens de algemene jaarvergadering van Shell volgende maand. De resolutie verzoekt Shell om het ambitieniveau van de door het bedrijf aangekondigde klimaatdoelstellingen te verhogen en in lijn te brengen met internationale klimaatafspraken.”

Eric Uijen, voorzitter van het uitvoerend bestuur: “Wij hebben waardering voor de koers die Shell in 2017 heeft aangekondigd ten aanzien van het reduceren van de emissies van zowel hun producten als hun productieprocessen, de zogenoemde scope 3 emissies. Toch zullen wij het negatieve stemadvies van Shell ten aanzien van de resolutie niet opvolgen. Wij zijn van mening dat het scenario dat Shell schetst om het Parijs Klimaatakkoord te halen te risicovol is. Wij vinden als pensioenfonds het klimaatvraagstuk dusdanig belangrijk en urgent dat wij van Shell, en andere bedrijven waar wij in beleggen, verwachten dat zij vanuit eigen kracht duidelijkheid geven over hoe hun emissies ook echt in lijn worden gebracht met de gemaakte internationale afspraken. Wij hopen dan ook dat de resolutie dit jaar een nog grotere steun zal krijgen van alle aandeelhouders.”

Fondsprofiel Metalektro, bedrijfstakpensioenfonds:

Metalektro, bedrijfstakpensioenfonds is een BPFv met eind Q4 2017 een belegd vermogen van € 47089 Mil waarvan 0% herverzekerd en 0% voor risico deelnemer. Het fonds heeft een jong deelnemersbestand met in 2016 150136 actieve bijdragers en 166419 pensioengerechtigden. De uitvoeringskosten waren in 2016 €132 per deelnemer en de totale beleggingskosten 39bps van het gemiddeld belegd vermogen. De beleggingen voor risico pensioenfonds hadden in Q4 2017 een rendement van 3%.Eind Q4 2017 had het fonds een beleidsdekkingsgraad van 99% terwijl de vereiste dekkingsgraad op dat moment 120% bedroeg. De fiduciair manager van het fonds is MN en de pensioenadministratie wordt uitgevoerd door MN.

Lees verder via de bron: bronbericht op website

Multiple reports with cicle diagram and text

Over Exelerating

Het Exelerating platform helpt u om inzicht te krijgen in meer dan € 6.000 miljard Europees institutioneel belegd vermogen. Wij doen dit door duizenden openbare bronnen van institutionele beleggers te volgen en te analyseren.

Lees meer