PMT: Doelbewust en verantwoord verder

31 mei 2018

PMT publiceert op haar website:

“Bij het Pensioenfonds Metaal en Techniek (PMT), dat meer dan 1,3 miljoen deelnemers heeft, is in 2017 de financiële positie verbeterd. Jos Brocken, werknemersvoorzitter PMT “ We hebben met een overrendement van 8,4% de doelstelling van 1,5% overrendement ruimschoots behaald. De dekkingsgraad is gestegen met bijna 5 punten naar ruim 102%, er hoefde (gelukkig) géén korting aangekondigd te worden, maar de kans op een onvoorwaardelijke korting in 2019 blijft aanwezig”.

Financiële positie
In 2017 is de financiële positie van PMT verbeterd. Het pensioenvermogen van PMT was eind 2017 70 miljard euro. Dat kwam enerzijds door een lichte stijging van de rente en anderzijds door de positieve ontwikkelingen op de aandelenmarkten.

Rendement voor een waardevast pensioen
Het doel, een overrendement van gemiddeld 1,5% per jaar, is ruimschoots gehaald: PMT kwam uit op 8,4% overrendement. Dit heeft de  financiële situatie van PMT verbeterd, maar nog onvoldoende om de pensioenen te kunnen en wettelijk te mogen indexeren.

De dekkingsgraad steeg van 97,2 naar ruim 102%
De dekkingsgraad ging in 2017 van 97,2% naar 102% en de beleidsdekkingsgraad steeg van 92,8 % naar 100,6 %. Hierdoor is een voorwaardelijke korting (gelukkig) niet in beeld gekomen. Toch blijft de kans op een onvoorwaardelijke korting eind 2019 aanwezig. De situatie is weliswaar verbeterd, maar nog altijd zorgelijk. De lichte verbetering zorgde er wel voor dat dit jaar gestart kon worden met waardeoverdrachten.

Totale beheerkosten
In 2017 is het gemiddeld belegd vermogen van PMT gestegen van € 66 miljard naar € 69 miljard. De totale beheerkosten in absolute bedragen stegen van € 258 miljoen in 2016 naar € 273 miljoen in 2017. Ten opzichte van het gemiddeld belegd vermogen bleven de totale beheerkosten van de portefeuille met 0,395% in 2017 nagenoeg gelijk ten opzichte van 2016 (0,392%). De beleggingscategorieën private equity en direct vastgoed & infrastructuur waren met een aandeel van respectievelijk 46% en 15% in 2017 de belangrijkste bron van de kosten. De totale transactiekosten (operationele transactiekosten en strategische herallocaties samen) komen met 0,064% in 2017 lager uit dan in 2016 (0,079%). ”

Fondsprofiel Metaal en Techniek:

Metaal en Techniek is een BPFv met eind Q4 2017 een belegd vermogen van € 71770 Mil waarvan 0% herverzekerd en 0% voor risico deelnemer. Het fonds heeft een jong deelnemersbestand met in 2016 385339 actieve bijdragers en 215573 pensioengerechtigden. De uitvoeringskosten waren in 2016 €111 per deelnemer en de totale beleggingskosten 49bps van het gemiddeld belegd vermogen. De beleggingen voor risico pensioenfonds hadden in Q4 2017 een rendement van 3%.Eind Q4 2017 had het fonds een beleidsdekkingsgraad van 101% terwijl de vereiste dekkingsgraad op dat moment 120% bedroeg. De fiduciair manager van het fonds is MN en de pensioenadministratie wordt uitgevoerd door MN.

Lees verder via de bron: bronbericht op website

Multiple reports with cicle diagram and text

Over Exelerating

Het Exelerating platform helpt u om inzicht te krijgen in meer dan € 6.000 miljard Europees institutioneel belegd vermogen. Wij doen dit door duizenden openbare bronnen van institutionele beleggers te volgen en te analyseren.

Lees meer