PMT neemt voortouw in gesprekken over mensenrechten en arbeidsomstandigheden

2 december 2022

Pensioenfonds Metaal en Techniek publiceert op haar website:

Op 1 december gaat het internationale samenwerkingsprogramma PRI Advance van start. Wij trekken samen met zo’n 120 andere investeerders op, en gaan in gesprek met bedrijven in de metaal- en mijnbouwsector, en de hernieuwbare energie sector.

De bedrijven in deze sectoren spelen een sleutelrol in de energietransitie. De producten die zij maken, waaronder windmolens en zonnepanelen, zijn onmisbaar in de overstap van fossiele energie naar schonere vormen van energie. Tegelijkertijd doen zich juist in deze sectoren mensenrechtenrisico’s voor. Wij willen graag bijdragen aan de energietransitie, én vinden het belangrijk dat in de productieprocessen goede arbeidsomstandigheden worden gewaarborgd – zowel in Nederland als elders. Het gehele programma omvat ongeveer 40 bedrijven.

Wij nemen het voortouw

Vanuit dit programma gaan we als aandeelhouder in gesprek met twee mijnbouwbedrijven, en twee bedrijven uit de hernieuwbare energie sector. Wij nemen het voortouw in drie van de vier dialogen (‘lead investor’), en werken hierbij samen met een aantal andere investeerders die ook in deze bedrijven beleggen (‘collaborating investors’).

In de gesprekken met de betreffende bedrijven dringen we samen met de andere investeerders erop aan om mensenrechtenkwesties in de bedrijfsactiviteiten en waardeketens aan te pakken, en de vooruitgang inzichtelijk te maken. Ook wordt de bedrijven gevraagd om hun lobby-activiteiten af te stemmen op hun verantwoordelijkheid om mensenrechten te respecteren. Vaak geven bedrijven aan dat zij mensenrechten respecteren, maar blijkt dit niet uit hun lobby- en politieke activiteiten.

Metaal en Techniek

Metaal en Techniek is een BPFv met eind Q2 2022 een belegd vermogen van € 78.557 miljoen waarvan 0% herverzekerd en 0% voor risico deelnemer.

Het fonds heeft een deelnemersbestand met in 2021 423.945 actieve bijdragers en 240.866 pensioengerechtigden. De beleggingen voor risico pensioenfonds hadden in Q2 2022 een rendement van -15%.

Eind Q2 2022 had het fonds een beleidsdekkingsgraad van 105.4% terwijl de vereiste dekkingsgraad op dat moment 120.7% bedroeg. De fiduciair manager van het fonds is MN en de pensioenadministratie wordt uitgevoerd door MN.

Source: Metaal en Techniek
Multiple reports with cicle diagram and text

Over Exelerating

Het Exelerating platform helpt u om inzicht te krijgen in meer dan € 6.000 miljard Europees institutioneel belegd vermogen. Wij doen dit door duizenden openbare bronnen van institutionele beleggers te volgen en te analyseren.

Lees meer