PMT, PGGM en MN onderzoeken mogelijkheid van gezamenlijk pensioenbedrijf

12 mei 2023

PMT, PGGM en MN onderzoeken de mogelijkheid van een gezamenlijk pensioenbedrijf. PMT verschuift in die opzet haar mandaat voor de pensioenuitvoering voor ruim 1,4 miljoen deelnemers naar een gezamenlijke organisatie binnen PGGM-pensioenbeheer. De plannen hebben geen gevolg voor de beleggingsmandaten die bij MN Vermogensbeheer zijn neergelegd.

Het plan voor een geïntegreerde pensioenbeheerorganisatie beantwoordt aan de strategische ambities van beide uitvoeringsorganisaties om schaalvoordelen te behalen voor hun klanten. Dit moet voor de betrokken pensioenfondsen leiden tot lagere kosten per deelnemer en ruimte voor investeringen in innovatie ten behoeve van het bedienen van deelnemers en werkgevers.

Gezamenlijke ontwikkeling administratieplatform MAP

Het onderzoek naar een bundeling van pensioenbeheeractiviteiten is het vervolg op de eerder ingezette gezamenlijke ontwikkeling van een administratieplatform voor het pensioenbeheer. Daarbij wordt het PGGM-systeem MAP geschikt gemaakt voor de pensioenadministratie van PMT en Bpf Koopvaardij.

De volgende stap is het onderbrengen van de pensioenadministratie van PMT bij PGGM-pensioenbeheer. MN-personeel dat nu het beheer voert over deze administratie zal toetreden tot het geïntegreerde pensioenbeheerbedrijf. Dit zal twee locaties hebben, in Zeist en Den Haag.

Vervolgstappen

Alle betrokken partijen zijn in deze fase in gesprek hoe de samenwerking vanaf 2024 kan worden vorm gegeven. Hiervoor is een Memorandum of Understanding opgesteld, dat op 8 mei is ondertekend. Dit moet later dit jaar leiden tot definitieve contractuele afspraken.

Terry Troost, werkgeversvoorzitter PMT: “Het is een unieke stap dat twee grote uitvoeringsorganisaties de krachten bundelen voor pensioenuitvoering. Het mandaat voor vermogensbeheer blijft bij MN. Voor PMT is het van groot belang dat de dienstverlening aan onze deelnemers en werkgevers optimaal is, zowel in kwaliteit als in kostenbeheersing. We zijn ervan overtuigd dat PMT daar in deze nieuwe situatie profijt van gaat ervaren. Daarom zijn we enthousiast over deze samenwerking en zien we de toekomst vol vertrouwen tegemoet. ”

Frits van Bruggen, CEO van MN: “Deze stap in de samenwerking met PGGM ligt in lijn met de strategische agenda van MN, die afgelopen najaar is opgesteld. Voor het huidige pensioenbeheer zijn we met elkaar sinds 2021 het MAP-platform aan het bouwen. Nu zetten we samen met PMT de volgende belangrijke stap in de voorbereidingen op de invoering van de WTP. Uiteindelijk zal de samenwerking met PGGM leiden tot schaalvoordeel en kostenbeheersing, en kunnen we onze deelnemers en werkgevers straks nog beter bedienen.”

Edwin Velzel, CEO van PGGM: ‘’PGGM ligt goed op schema om het nieuwe pensioencontract voor onze bestaande klanten in 2026 in te voeren. De vergrote slagkracht van de combinatie met MN versterkt onze ambitie om een leidende partij te zijn in excellente klantbediening in het Nederlandse pensioenlandschap. Dit is voor ons dan ook een grote strategische stap. Met het bieden van een toekomstvaste oplossing voor PMT, naast onze bestaande dienstverlening aan PFZW, Bpf Schilders en StiPP, positioneren we ons als een belangrijke speler op de Nederlandse markt voor pensioenbeheer, waarbij PGGM meer dan vijf miljoen pensioenen zal gaan administreren.’’

Metaal en Techniek

Metaal en Techniek is een BPFv met eind Q4 2022 een belegd vermogen van € 75.311 miljoen waarvan 0% herverzekerd en 0% voor risico deelnemer.

Het fonds heeft een deelnemersbestand met in 2022 430.112 actieve bijdragers en 245.407 pensioengerechtigden. De beleggingen voor risico pensioenfonds hadden in Q4 2022 een rendement van 0%.

Eind Q4 2022 had het fonds een beleidsdekkingsgraad van 108.1% terwijl de vereiste dekkingsgraad op dat moment 121.0% bedroeg. De fiduciair manager van het fonds is MN en de pensioenadministratie wordt uitgevoerd door MN.

Source: PGGm
Multiple reports with cicle diagram and text

Over Exelerating

Het Exelerating platform helpt u om inzicht te krijgen in meer dan € 6.000 miljard Europees institutioneel belegd vermogen. Wij doen dit door duizenden openbare bronnen van institutionele beleggers te volgen en te analyseren.

Lees meer