PNO Media stapt in 2027 over naar nieuw pensioenstelsel

28 september 2023

Samen met vertegenwoordigers van werkgevers- en werknemersorganisaties, ook wel de sociale partners genoemd, bereiden wij ons voor op de overstap naar het nieuwe pensioenstelsel. PNO Media streeft ernaar de overstap te maken op 1 januari 2027. Dat is 1 jaar later dan tot nu toe de planning was.

Op 1 juli van dit jaar trad de Wet toekomst pensioenen in werking. Daarin zijn de afspraken vastgelegd die werkgevers, werknemers en het kabinet in 2019 met elkaar hebben gemaakt in het Pensioenakkoord. Afgesproken is dat alle pensioenen in Nederland uiterlijk 1 januari 2028 moeten voldoen aan de eisen van het nieuwe pensioenstelsel. De komende jaren gebruiken pensioenfondsen om de pensioenregelingen aan te passen. PNO Media wil hiermee 1 januari 2027 klaar zijn.

Pensioen blijven we samen regelen

Het uitgangspunt van de nieuwe wet blijft dat pensioenen gezamenlijk worden opgebouwd en dat financiële risico’s met elkaar gedeeld worden. Werkgevers en werknemers leggen premie in, pensioenfondsen zoals PNO Media beleggen dat geld en keren de pensioenuitkeringen uit. In het nieuwe pensioenstelsel kunnen de opbrengsten van beleggingen sneller gebruikt worden om de pensioenen te verhogen. Omgekeerd werkt het ook: als het flink tegenzit, kunnen de pensioenen ook omlaag. De nieuwe pensioenwet regelt wel dat er buffers zijn om dat zo veel mogelijk op te vangen.

Pensioen wordt eerlijker en persoonlijker

De nieuwe pensioenregels zorgen er ook voor dat het duidelijker en persoonlijker wordt hoeveel pensioen er is opgebouwd. Wat ook verandert, is dat de premie die werknemers betalen gebruikt wordt voor hun eigen pensioen. In het huidige systeem wordt het meeste pensioen opgebouwd aan het einde van de loopbaan en is er een soort subsidie van jong naar oud. Een andere baan of werkloosheid aan het eind van de loopbaan heeft daardoor extra grote gevolgen. De nieuwe pensioenregels sluiten beter aan bij dat mensen tegenwoordig niet meer 40 jaar voor één baas werken.

Zorgvuldigheid belangrijker dan snelheid

PNO Media wilde al op 1 januari 2026 klaar zijn met het aanpassen van alle pensioenregelingen. Het bestuur heeft besloten om deze ambitieuze planning los te laten. Hoewel we inmiddels goed op weg zijn in dit omvangrijke proces, is er meer voorbereiding, overleg en rekenwerk nodig om alle pensioenen aan te passen. Op sommige punten is ook nog niet duidelijk hoe de nieuwe wettelijke regels in de praktijk moeten worden toegepast. Daarom nemen we meer tijd voor de overstap naar het nieuwe pensioenstelsel en is de nieuwe streefdatum 1 januari 2027.

Media PNO

Media PNO is een BPFv met eind Q2 2023 een belegd vermogen van € 7.033 miljoen waarvan 0% herverzekerd en 0% voor risico deelnemer.

Het fonds heeft een deelnemersbestand met in 2022 21.111 actieve bijdragers en 10.886 pensioengerechtigden. De beleggingen voor risico pensioenfonds hadden in Q2 2023 een rendement van 1%.

Eind Q2 2023 had het fonds een beleidsdekkingsgraad van 119.7% terwijl de vereiste dekkingsgraad op dat moment 126.1% bedroeg. De fiduciair manager van het fonds is non external en de pensioenadministratie wordt uitgevoerd door non external.

Source: Media PNO
Nederland - Zoek Alerts
Ontvang onze alerts nieuwsbrief
Market preferences
Multiple reports with cicle diagram and text

Over Exelerating

Het Exelerating platform helpt u om inzicht te krijgen in meer dan € 6.000 miljard Europees institutioneel belegd vermogen. Wij doen dit door duizenden openbare bronnen van institutionele beleggers te volgen en te analyseren.

Lees meer