POB: Steeds duurzamer beleggen

14 juli 2022

Bibliotheken Openbare publiceert op haar website:

Grote pensioenfondsen hebben afgelopen jaar de beleggingen in fossiele brandstoffen beëindigd of kritisch heroverwogen. Een duidelijk signaal. Maar ook een logisch gevolg van een trend die we al enige tijd zien. Want duurzaamheid staat al langer hoog op de agenda bij veel pensioenfondsen en ook bij POB. Dus blijven we kritisch naar de eigen beleggingen kijken. Kan dat niet nog duurzamer? En gelijk daar achteraan: wat is dan het effect op het rendement van onze beleggingen?

Om met dat laatste te beginnen: uit onderzoek blijkt dat duurzaam – of duurzamer – beleggen geen negatieve gevolgen hoeft te hebben voor het behaalde rendement. Goed nieuws voor ons fonds, maar ook voor u natuurlijk. Want het vermogen waar ons fonds mee belegt is uiteindelijk bedoeld voor uw pensioen. We moeten wel beleggen, want alleen met de ingelegde premie’s is er niet genoeg geld om alle pensioenen te kunnen blijven betalen.

Zorgvuldig beleggen betekent dus ook maatschappelijk verantwoord beleggen bij POB. Dat vinden al onze deelnemers én wij als pensioenfonds belangrijk. Een deel van uw geld investeren we in bedrijven met hart voor mens en milieu. Daarbij verliezen we natuurlijk niet het rendement uit het oog. En we investeren nooit in ‘onwenselijke’ landen en bedrijven. Zo dragen we samen bij aan een duurzame, betere wereld.

Kortom: duurzaam produceren heeft echt de toekomst. En beleggen in duurzame producten dus ook. Ons fonds is daar al langer mee bezig. Wij hebben sinds 2019 zelfs een apart beleid, waarin we aangeven hoe we (nog) duurzamer kunnen beleggen. Maar ook hoe we bedrijven aansporen hun niet zo duurzame beleid aan te passen.

Nieuws over duurzaamheid bij POB

De verduurzaming van de beleggingsportefeuille blijft de komende jaren dan ook een belangrijk aandachtspunt van POB.

De volgende ‘groene’ ontwikkelingen zijn aan de orde bij POB:

 • POB heeft haar duurzaamheidsbeleid verder aangescherpt. Eerder werden al bedrijven uitgesloten die betrokken zijn bij de productie van controversiële wapens. Dit zijn wapens die verboden zijn volgens internationale verdragen waarbij Nederland is aangesloten. Ook bedrijven die zich schuldig maken aan grove schendingen van internationaal geaccepteerde normen (zoals UN Global Compact en OESO richtlijnen) werden al eerder uitgesloten. Nu worden bedrijven die betrokken zijn tabaksproductie, thermische kolen en mijnbouw ook uitgesloten.
 • Het nieuwe duurzaamheidsbeleid kunt u hier vinden.
 • POB hanteert sinds eind februari van 2022 een klimaatmaatstaf voor de aandelenportefeuille. We beleggen minder in bedrijven met een relatief hoge CO2-uitstoot en bedrijven die (nog) geen concrete CO2-doelstellingen hebben en meer in bedrijven die zich richten op ‘groene’ oplossingen en bedrijven die al verder zijn in de energietransitie.
 • POB gaat beleggen in groene obligaties (ook wel green bonds genoemd). Een ‘green bond’ is een obligatie waarmee beleggers investeren in duurzame of maatschappelijke projecten. Voor POB zijn green bonds aantrekkelijk omdat ze zowel financieel als maatschappelijk winst opleveren. Vooraf is duidelijk waar het geld voor wordt gebruikt en wat de verwachte invloed is op mens en milieu.
 • POB richt zich bij maatschappelijk verantwoord beleggen onder andere op de thema’s solidariteit en klimaat en ondersteunt de doelen van het Klimaatakkoord van Parijs.

Klimaatakkoord van Parijs

 • Initiatief van de Verenigde Naties
 • Gesloten in 2015, ondertekend in 2016
 • In werking sinds 2020
 • Ondertekend door 195 landen, waaronder Nederland
 • Eens per vijf jaar checken de landen of ze op koers liggen

De doelen van het Klimaatakkoord van Parijs

 • Voorkomen van verdere klimaatverandering
 • Gemiddelde stijging van de temperatuur wereldwijd:
 • Minder dan 2 graden Celsius
 • Maar nog beter: minder dan 1,5 graden Celsius, want dan lijken de gevolgen van klimaatverandering nog beheersbaar.
 • Binnen de EU in 2030 minimaal 40% minder uitstoot van CO2 en andere broeikasgassen.
Bibliotheken openbare

Bibliotheken openbare is een BPFv met eind Q1 2022 een belegd vermogen van € 2.606 miljoen waarvan 0% herverzekerd en 0% voor risico deelnemer.

Het fonds heeft een deelnemersbestand met in 2020 7.311 actieve bijdragers en 7.358 pensioengerechtigden. De beleggingen voor risico pensioenfonds hadden in Q1 2022 een rendement van -5%.

Eind Q1 2022 had het fonds een beleidsdekkingsgraad van 125.8% terwijl de vereiste dekkingsgraad op dat moment 118.6% bedroeg. De fiduciair manager van het fonds is NN IP en de pensioenadministratie wordt uitgevoerd door AZL.

Source: Bibliotheken Openbare
Multiple reports with cicle diagram and text

Over Exelerating

Het Exelerating platform helpt u om inzicht te krijgen in meer dan € 6.000 miljard Europees institutioneel belegd vermogen. Wij doen dit door duizenden openbare bronnen van institutionele beleggers te volgen en te analyseren.

Lees meer