Protector: Goedkeuring voor waardeoverdracht naar België

29 december 2016

OPF Protector laat in haar nieuwsbrief van december weten dat het goedkeuring heeft gekregen voor haar eerder ingediende verzoek bij DNB. Het verzoek betreft de goedkeuring voor de Belgiëgang van het fonds: “Zeer recent heeft DNB ons laten weten geen bezwaar te hebben tegen de collectieve waardeoverdracht. Ook de Belgische toezichthouder FSMA heeft haar volledige goedkeuring gegeven aan het crossborder fonds.” Hiermee komt het ExxonMobil Crossborder Pensioenfonds steeds dichterbij.

Er zijn echter nog een aantal belemmeringen. De overgang kan plaatsvinden, “mits de Belgische fiscale wetgeving is aangepast en er duidelijkheid is over de administratieve verplichtingen waaraan het pensioenfonds vervolgens moet voldoen”, aldus het fonds. Protector verwacht na het kerstreces het overleg hierover voort te zetten en in de loop van 2017 alsnog het crossborder fonds op te starten.

Protector is een OPF met eind Q3 2016 een belegd vermogen van € 2889M waarvan 0% herverzekerd en 0% voor risico deelnemer. Het fonds heeft een oud deelnemersbestand met in 2015 1494 actieve bijdragers en 2333 pensioengerechtigden. De beleggingen voor risico pensioenfonds hadden in Q3 2016 een rendement van 2%. Eind Q3 2016 had het fonds een beleidsdekkingsgraad van 126% terwijl de vereiste dekkingsgraad op dat moment 121% bedroeg. De pensioenadministratie wordt uitgevoerd door Syntrus Achmea en het fonds voert zelf het fiduciair management uit.

Bron: https://www.pensioenfondsprotector.nl/meer-informatie/downloads/infobulletins/infobulletin-december-2016/

Multiple reports with cicle diagram and text

Over Exelerating

Het Exelerating platform helpt u om inzicht te krijgen in meer dan € 6.000 miljard Europees institutioneel belegd vermogen. Wij doen dit door duizenden openbare bronnen van institutionele beleggers te volgen en te analyseren.

Lees meer