PSL sluit in 2019 aan bij Detailhandel

4 juli 2018

Pensioenfonds Schoen-, Leder- en Lederwarenindustrie (PSL) publiceert op haar website:

“De cao partijen hebben besloten om aan te sluiten bij een groter pensioenfonds. Dit is in het belang van de deelnemers van ons fonds. Een groter fonds kan de premie efficiënter besteden en zo de kosten per deelnemer laag houden.

Na een zorgvuldige selectie is gekozen voor Pensioenfonds Detailhandel. Ten opzichte van ons fonds krijg je bij Pensioenfonds Detailhandel meer pensioen voor minder premie. Deze mogelijkheid is voorgelegd aan de cao partijen. Na verschillende gesprekken hebben de cao partijen besloten om de pensioenopbouw per 1 januari 2019 onder te brengen bij Pensioenfonds Detailhandel.

Of ook de opgebouwde pensioenen, tot en met 31 december 2018, naar Pensioenfonds Detailhandel gaan, is nog onderwerp van gesprek. Het bestuur van PSL, in overleg met het Verantwoordingsorgaan en de Raad van Toezicht, neemt hierover nog een besluit.”

Fondsprofiel Schoen-, Leder- en Lederwarenindustrie:

Schoen-, Leder- en Lederwarenindustrie is een BPFv met eind Q1 2018 een belegd vermogen van € 329 Mil waarvan 0% herverzekerd en 0% voor risico deelnemer. Het fonds heeft een jong deelnemersbestand met in 2016 1118 actieve bijdragers en 10107 pensioengerechtigden. De uitvoeringskosten waren in 2016 €165 per deelnemer en de totale beleggingskosten 48bps van het gemiddeld belegd vermogen. De beleggingen voor risico pensioenfonds hadden in Q1 2018 een rendement van -1%.Eind Q1 2018 had het fonds een beleidsdekkingsgraad van 115% terwijl de vereiste dekkingsgraad op dat moment 118% bedroeg. De fiduciair manager van het fonds is Blue Sky Group en de pensioenadministratie wordt uitgevoerd door AZL.

Lees verder via de bron: bronbericht op website

Nederland - Zoek Alerts
Ontvang onze alerts nieuwsbrief
Market preferences
Multiple reports with cicle diagram and text

Over Exelerating

Het Exelerating platform helpt u om inzicht te krijgen in meer dan € 6.000 miljard Europees institutioneel belegd vermogen. Wij doen dit door duizenden openbare bronnen van institutionele beleggers te volgen en te analyseren.

Lees meer