PWRI en de oorlog in Oekraïne

19 april 2022

Pensioenfonds Werk en (re)Integratie publiceert op haar website:

Wij vinden het heel erg wat er gebeurt in Oekraïne. We leven mee met de mensen daar. Rusland is de oorlog begonnen en Belarus helpt daarbij. Daarom straffen veel andere landen hen door geen zaken meer met ze te doen. Wij houden ons ook aan die maatregelen. Wat betekent dit?

Hoeveel beleggingen heeft PWRI in Rusland en Oekraïne?

PWRI heeft weinig beleggingen in Rusland en Oekraïne. Het gaat om 0,6% en 0,1% van al onze beleggingen. Denk daarbij aan aandelen in bedrijven en leningen aan regeringen. In Belarus hebben we geen beleggingen.

Deze beleggingen zijn sinds het begin van de oorlog minder waard geworden. Hoeveel precies, weten we niet. De Russische beurzen zijn dicht voor veel organisaties. Ook voor PWRI is er op de beurzen daar geen handel mogelijk. Daarom kunnen we geen beleggingen meer kopen of verkopen. We weten niet hoe lang dat nog duurt.

Wat betekent dit voor onze financiële positie?

Als we kijken naar hoe we er financieel voor staan. Dan heeft de oorlog nog niet zoveel invloed gehad. Onze dekkingsgraad is gestegen.

Wat gaat PWRI doen?

Wij steken geen geld meer in Rusland of Belarus. Onze leningen aan Rusland gaan we verkopen. Ook verkopen we leningen aan en beleggingen in bedrijven die voor het grootste deel van Rusland zijn. Of waarbinnen Rusland speciale rechten heeft als aandeelhouder. We voeren deze acties uit wanneer we weer kunnen handelen op de Russische beurzen.

Hoe gaat het nu verder?

Dat weten we niet. Er gebeuren veel dingen tegelijk. De situatie in Oekraïne verandert elke dag. Komen er meer straffen voor Rusland en Belarus? Gaat het daardoor slechter met onze economie?

We houden de situatie goed in de gaten. We hopen dat er snel een einde komt aan de oorlog en het leed dat mensen ervaren. Als er belangrijke veranderingen zijn voor uw pensioen, melden we dit op deze website.

Werk en (re)Integratie

Werk en (re)Integratie is een BPFv met eind Q4 2021 een belegd vermogen van € 11.329 miljoen waarvan 0% herverzekerd en 0% voor risico deelnemer.

Het fonds heeft een deelnemersbestand met in 2020 76.386 actieve bijdragers en 58.228 pensioengerechtigden. De beleggingen voor risico pensioenfonds hadden in Q4 2021 een rendement van 3%.

Eind Q4 2021 had het fonds een beleidsdekkingsgraad van 116.1% terwijl de vereiste dekkingsgraad op dat moment 121.8% bedroeg. De fiduciair manager van het fonds is BMO en de pensioenadministratie wordt uitgevoerd door APG.

Source: Pensioenfonds Werk en (re)Integratie
Multiple reports with cicle diagram and text

Over Exelerating

Het Exelerating platform helpt u om inzicht te krijgen in meer dan € 6.000 miljard Europees institutioneel belegd vermogen. Wij doen dit door duizenden openbare bronnen van institutionele beleggers te volgen en te analyseren.

Lees meer