PWRI en PFZW stoppen gesprekken over mogelijk samengaan

9 oktober 2016

Op 30 september j.l. schreef het Pensioenfonds voor Werk en (re)integratie (PWRI) op haar website dat PWRI en Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW) geen akkoord met elkaar bereikten in de gesprekken over samengaan. Uit het artikel blijkt dat de partijen in maart 2016 al een pauze in de gesprekken inlasten vanwege de lage dekkingsgraden en instabiele financiële markten. In deze periode is verder onderzoek gedaan naar het samengaan van de fondsen. In het onderzoek stond het belang van de deelnemers altijd voorop.

Helaas was de conclusie van het onderzoek dat samengaan van de fondsen onvoldoende voordelen biedt voor de deelnemers. Daarom hebben de fondsen in goed overleg besloten om de gesprekken te stoppen. Doel van de gesprekken was om per 1 januari 2018 samen te gaan.

Werk en (re)Integratie is een BPFv met eind Q2 2016 een belegd vermogen van € 7857M waarvan 0% herverzekerd en 0% voor risico deelnemer. Het fonds heeft een jong deelnemersbestand met in 2015 94906 actieve bijdragers en 47408 pensioengerechtigden. De uitvoeringskosten waren in 2015 €80 per deelnemer en de totale beleggingskosten 60bps van het gemiddeld belegd vermogen. De beleggingen voor risico pensioenfonds hadden in Q2 2016 een rendement van 3%. Eind Q2 2016 had het fonds een beleidsdekkingsgraad van 101% terwijl de vereiste dekkingsgraad op dat moment 124% bedroeg. De fiduciair manager van het fonds is BMO en de pensioenadministratie wordt uitgevoerd door APG.

Zorg en Welzijn is een BPFv met eind Q2 2016 een belegd vermogen van € 179508M waarvan 0% herverzekerd en 0% voor risico deelnemer. Het fonds heeft een jong deelnemersbestand met in 2015 1151300 actieve bijdragers en 390900 pensioengerechtigden. De uitvoeringskosten waren in 2015 €69 per deelnemer en de totale beleggingskosten 57bps van het gemiddeld belegd vermogen. De beleggingen voor risico pensioenfonds hadden in Q2 2016 een rendement van 4%. Eind Q2 2016 had het fonds een beleidsdekkingsgraad van 93% terwijl de vereiste dekkingsgraad op dat moment 125% bedroeg. Zowel het fiduciair management als de pensioenadministratie van het fonds worden uitgevoerd door PGGM.

Bron:
http://www.pwri.nl/nieuws/

Multiple reports with cicle diagram and text

Over Exelerating

Het Exelerating platform helpt u om inzicht te krijgen in meer dan € 6.000 miljard Europees institutioneel belegd vermogen. Wij doen dit door duizenden openbare bronnen van institutionele beleggers te volgen en te analyseren.

Lees meer