PWRI: Het bestuur buigt zich op z’n vroegst in 2020 weer over samengaan met een ander fonds

5 juni 2018

Het bestuur van PWRI meldt in haar jaarverslag 2017:

“Op 1 januari 2015 werd de Participatiewet ingevoerd. Sindsdien krijgen we geen nieuwe deelnemers meer. Langzaam maar zeker neemt het aantal deelnemers af. En onze deelnemers worden steeds ouder. Dat heeft invloed op de kostprijs van het pensioen. Die gaat op termijn omhoog. Wij willen toch zorgen voor een goed en betaalbaar pensioen voor onze deelnemers. Daarom denken we veel na over de toekomst van PWRI. Samengaan met een ander pensioenfonds is bijvoorbeeld een goede oplossing. In 2015 en 2016 voerden we gesprekken over samengaan met PFZW. Maar eind 2016 stopten we deze onderhandelingen. Want samengaan was op dat moment niet goed voor onze deelnemers. Uit de gesprekken kwam ook huiswerk voor PWRI, met herstelacties als gevolg. 2017 gebruikte het bestuur voor een terugblik en een vooruitblik. We namen de tijd voor een evaluatie van de onderhandelingen met PFZW. Wat ging goed en wat kan een volgende keer beter? Want we denken nog steeds dat het goed is voor onze deelnemers als we samengaan met een ander fonds. Maar daar is geen haast bij. PWRI kan op korte termijn nog goed als zelfstandig pensioenfonds doorgaan. Het bestuur buigt zich op z’n vroegst in 2020 weer over samengaan met een ander fonds.”

 

Fondsprofiel Werk en (re)Integratie:

Werk en (re)Integratie is een BPFv met eind Q4 2017 een belegd vermogen van € 8807 Mil waarvan 0% herverzekerd en 0% voor risico deelnemer. Het fonds heeft een jong deelnemersbestand met in 2016 91109 actieve bijdragers en 49412 pensioengerechtigden. De uitvoeringskosten waren in 2016 €89 per deelnemer en de totale beleggingskosten 49bps van het gemiddeld belegd vermogen. De beleggingen voor risico pensioenfonds hadden in Q4 2017 een rendement van 3%.Eind Q4 2017 had het fonds een beleidsdekkingsgraad van 109% terwijl de vereiste dekkingsgraad op dat moment 124% bedroeg. De fiduciair manager van het fonds is BMO en de pensioenadministratie wordt uitgevoerd door APG.

Lees verder via de bron: bronbericht op website

Multiple reports with cicle diagram and text

Over Exelerating

Het Exelerating platform helpt u om inzicht te krijgen in meer dan € 6.000 miljard Europees institutioneel belegd vermogen. Wij doen dit door duizenden openbare bronnen van institutionele beleggers te volgen en te analyseren.

Lees meer