Q3 2017: dekkingsgraden grootste pensioenfondsen licht gestegen

dekkingsgraden

19 oktober 2017

De vijf grootste pensioenfondsen (ABP, PME, PFZW, BPF Bouw en PMT) zien in het derde kwartaal van 2017 de dekkingsgraden stijgen. Zo rapporteren zij op eigen websites.

ABP
ABP zag haar beleidsdekkingsgraad stijgen van 96,3 procent in Q2 2017 naar 99,3 procent in Q3 2017. Haar vermogen nam ook toe, met zo’n €7 mrd in het derde kwartaal, waardoor AuM naar €396 miljard steeg. Haar verplichtingen bleven met €383 mrd gelijk.

“Het is goed dat de dekkingsgraden stijgen’, zegt bestuursvoorzitter Corien Wortmann-Kool, ‘maar dat betekent niet dat we ons stelsel kunnen laten zoals het is. De arbeidsmarkt is veranderd en deelnemers stellen andere eisen. Aanpassing van het stelsel blijft hard nodig willen we onze deelnemers ook in de toekomst een robuust en goed pensioen kunnen bieden.”

PME
De beleidsdekkingsgraad voor pensioenfonds Metalektro steeg van 95,9 procent naar 98,4 procent. De actuele dekkingsgraad voor het fonds ontwikkelde zicht tevens van 100 procent naar 101,6 procent. Als verklaring geeft het pensioenfonds de stijgingen in de rente en de aandelenkoersen.

Volgens Eric Uijen, voorzitter van het uitvoerend bestuur, is er nog een weg te gaan. “Eind 2016 was PME’s dekkingsgraad 91,8%. Inmiddels zitten we op 98,4%. Daarmee zijn mooie stappen gezet in het herstel. Maar eind 2019 hebben we een beleidsdekkingsgraad nodig van 104,3%, om verlaging van de pensioenen in 2020 te voorkomen. Daar zitten we op dit moment dus nog ver vandaan.”

PMT
De beleidsdekkingsgraad voor pensioenfonds Metaal en Techniek per Q3 vastgesteld op 98,9%. Een kwartaal eerder werd deze nog vastgesteld op 96,6%. De actuele dekkingsgraad is ten opzichte van augustus gestegen van 100,7% naar 102,2%.

Volgens het pensioenfonds is de stijging van de dekkingsgraad vooral te danken aan de lichte rentestijging en de positieve resultaten in het laatste deel van Q3.

PFZW
Pensioenfonds Zorg en Welzijn ervoer een stijging van de beleidsdekkingsgraad van 94,2 procent naar 96,7 procent. De actuele dekkingsgraad steeg van 98,2 procent naar 100,1 procent.

Peter Borgdorff, directeur van PFZW: “In het derde kwartaal liet de financiële positie van PFZW een lichte verbetering zien. De actuele dekkingsgraad bedroeg eind september 100,1%. Dat is slechts een dagkoers en het is helaas nog niet genoeg om de pensioenen te kunnen laten meegroeien met de stijgende prijzen. Maar het doorbreken van de symbolische grens van 100% is toch waardevol. Het betekent dat we nu voor elke euro pensioen die we de komende tientallen jaren moeten uitkeren, ook precies een euro aan vermogen hebben.”

BPF Bouwnijverheid
Bedrijfstakpensioenfonds voor de Bouw zag haar beleidsdekkingsgraad stijgen naar 113 procent in het derde kwartaal. De actuele dekkingsgraad steeg van 115 procent naar 117,3 procent.

Reactie Pensioenfederatie
In een bericht op haar website spreekt de Pensioenfederatie van een ‘voorzichtig herstel’. Zij benadrukt het belang van het verder herstel van de dekkingsgraden: zo kunnen verlagingen van pensioen en pensioenopbouw bestreden worden.

Bronnen

Bericht PMT, 19 oktober 2017
Bericht PME, 19 oktober 2017
Bericht PFZW, 19 oktober 2017
Bericht BPF Bouw, 19 oktober 2017
Bericht ABP, 19 oktober 2017

Multiple reports with cicle diagram and text

Over Exelerating

Het Exelerating platform helpt u om inzicht te krijgen in meer dan € 6.000 miljard Europees institutioneel belegd vermogen. Wij doen dit door duizenden openbare bronnen van institutionele beleggers te volgen en te analyseren.

Lees meer