Rabobank Pensioenfonds en de Goudse beleggen in het nieuwe Achmea IM Climate Infrastructure Fund

14 december 2022

Achmea Investment Management lanceert het Achmea IM Climate Infrastructure Fund. Dit fonds draagt bij aan de versnelling van de energietransitie in Europa door te investeren in een goed gediversifieerde portefeuille van beleggingen in wind- en zonne-energie en waterkrachtprojecten. Het fonds start met een omvang van € 150 miljoen en biedt Nederlandse institutionele beleggers maatschappelijke impact, een aantrekkelijk doelrendement en diversificatie in de beleggingsportefeuille. Het Achmea IM Climate Infrastructure Fund kent een voor Nederlandse institutionele beleggers aantrekkelijke fixed fee zonder gebruikelijke prestatievergoeding.

Klimaatverandering en de energietransitie stellen de wereld voor grote uitdagingen. De komende jaren wordt er voor honderden miljarden euro’s geïnvesteerd in duurzame energie en infrastructuur. Rogier Krens, directeur Investments bij Achmea IM: “Voor Nederlandse institutionele beleggers biedt dit fonds concrete beleggingen die impact realiseren. Het Achmea IM Climate Infrastructure Fund bundelt die beleggingswensen in een impactfonds en biedt toegang tot gekwalificeerde Europese duurzame energieprojecten. We zijn er trots op dat we door samenwerking onze institutionele beleggingsklanten een duurzame beleggingsoplossing kunnen bieden.”

Het Achmea IM Climate Infrastructure Fund start met een omvang van € 150 miljoen dat afkomstig is van drie launching customers: Rabobank Pensioenfonds en de verzekeraars Achmea en de Goudse. Het fonds is open voor nieuwe toetreders. Het fonds heeft een SFDR 9-kwalificatie, is closed-end met een looptijd van 10 tot 12 jaar en beoogt specifiek voor 10 tot 20% in duurzame energieprojecten in Nederland te beleggen. Dat de kosten worden geheven over de intrinsieke waarde van het fonds in plaats van over het toegezegde en geïnvesteerde kapitaal, is uniek in de markt. Voor de uitvoering van het portefeuillemanagement werkt Achmea IM samen met Aquila Capital dat gespecialiseerd en ervaren is in het investeren in en beheren van schone energie- en duurzame infrastructuurprojecten. Het Achmea IM Climate Infrastructure Fund geeft invulling aan de duurzaamheidsambities van Achmea IM.

Rabobankorganisatie

Rabobankorganisatie is een OPF met eind Q3 2022 een belegd vermogen van € 23.264 miljoen waarvan 0% herverzekerd en 0% voor risico deelnemer.

Het fonds heeft een deelnemersbestand met in 2021 26.329 actieve bijdragers en 24.978 pensioengerechtigden. De beleggingen voor risico pensioenfonds hadden in Q3 2022 een rendement van -7%.

Eind Q3 2022 had het fonds een beleidsdekkingsgraad van 121.3% terwijl de vereiste dekkingsgraad op dat moment 116.1% bedroeg. De fiduciair manager van het fonds is Achmea IM en de pensioenadministratie wordt uitgevoerd door Achmea Pensioenservices.

Source: Achmea IM
Multiple reports with cicle diagram and text

Over Exelerating

Het Exelerating platform helpt u om inzicht te krijgen in meer dan € 6.000 miljard Europees institutioneel belegd vermogen. Wij doen dit door duizenden openbare bronnen van institutionele beleggers te volgen en te analyseren.

Lees meer