Rachel volgt Carolien op als DPD-voorzitter

29 november 2023

Pensioenfonds Dierenartsen publiceert op zijn website:

De belangrijkste beslissingen voor onze nieuwe regeling zijn genomen. Een natuurlijk moment voor een voorzitterswisseling in het bestuur van onze deelnemersvereniging DPD. Voorzitter Carolien Buck draagt het stokje over aan Rachel Brouwer-Cummins.

Carolien noemt de afgelopen jaren spannend, enerverend en uitdagend. “We gaan grote veranderingen doorvoeren en dat kan alleen als de leden het hiermee eens zijn. Om uitleg te geven over de veranderingen en ook om te horen wat er onder dierenartsen leeft op pensioengebied, zijn we het afgelopen jaar het land ingegaan. We hebben roadshows georganiseerd en uit de gesprekken met de dierenartsen kwam duidelijk naar voren dat er veel vertrouwen is in het DPD-bestuur. Dat is natuurlijk heel fijn; daar doe je het voor.” Dat alle voorgestelde veranderingen op de Bijzondere Algemene Vergadering dit najaar met een grote meerderheid werden aangenomen, beschouwt Carolien als een compliment voor het werk van het bestuur en ook voor haar eigen persoonlijke inzet.

Contact met de leden uitbouwen

Volgens Carolien is het nu een prima moment om plaats te maken. Rachel vult aan: “Je kunt zeggen dat er een nieuwe periode aanbreekt. Alle beslissingen zijn bekrachtigd door de leden. Het pensioenfonds is nu aan zet om de uitvoering van de nieuwe regels op orde te brengen. Voor het DPD-bestuur komt er nu vooral een tijd aan waarin we leden willen informeren over hoe de nieuwe regels in de praktijk uitpakken. Communicatie zal de komende periode veel aandacht krijgen. Dat neem ik graag op me. Toen ik twee jaar geleden in het bestuur kwam heb ik al aangegeven dat het contact met de leden voor mij een speerpunt is. Het is nu van belang om de ledenbetrokkenheid die we opgebouwd hebben met de klankbordgroep en de roadshows te behouden. Zo zorgen we ervoor dat onze informatie iedereen bereikt.”

“Altijd al bestuurlijk actief”

Rachel heeft ruime bestuurservaring. Al vanaf haar studententijd is ze binnen en buiten de sector bestuurlijk actief geweest. “Ik zet me graag in voor anderen. Ik vind het belangrijk dat mensen zich gehoord voelen en namens de groep tot de beste beslissingen te komen. Daar ben ik goed in. Ik dien graag het publieke belang.”

Tot slot roept Carolien (die voorlopig nog wel actief blijft binnen het DPD-bestuur) dierenartsen op om zich vooral bij de deelnemersvereniging te melden als zij zich willen inzetten voor het pensioen van, voor en door dierenartsen. “Verse krachten zijn altijd welkom in het DPD-bestuur. Is het niet vandaag dan morgen wel.”

Dierenartsen

Dierenartsen is een BRF met eind Q2 2023 een belegd vermogen van € 1.526 miljoen waarvan 0% herverzekerd en 0% voor risico deelnemer.

Het fonds heeft een deelnemersbestand met in 2022 4.561 actieve bijdragers en 1.999 pensioengerechtigden. De beleggingen voor risico pensioenfonds hadden in Q2 2023 een rendement van 0%.

Eind Q2 2023 had het fonds een beleidsdekkingsgraad van 114.3% terwijl de vereiste dekkingsgraad op dat moment 116.8% bedroeg. De fiduciair manager van het fonds is Achmea IM en de pensioenadministratie wordt uitgevoerd door Achmea Pensioenservices.

Source: Dierenartsen
Multiple reports with cicle diagram and text

Over Exelerating

Het Exelerating platform helpt u om inzicht te krijgen in meer dan € 6.000 miljard Europees institutioneel belegd vermogen. Wij doen dit door duizenden openbare bronnen van institutionele beleggers te volgen en te analyseren.

Lees meer