Pensioenfederatie en Verbond van Verzekeraars reageren op AMvB automatische waardeoverdracht

automatische waardeoverdracht

De Pensioenfederatie en Verbond van Verzekeraars hebben enige kritiekpunten op de AMvB automatisch waardeoverdracht. Zo bericht de Pensioenfederatie op haar website.

Kosten en eenvoud
Beide belangenverenigingen erkennen het belang van de automatische overdracht. Voor deelnemers kunnen vele kleine pensioenen op termijn tot een adequaat kapitaal leiden. Het proces moet wel zo eenvoudig en goedkoop mogelijk. Volgens de Pensioenfederatie en het Verbond van Verzekeraars schiet het AMvB hierin nog tekort.

Kleine pensioenen voor inwerkingtreding
De pensioenkoepels zijn tevreden met het feit dat automatische waardeoverdracht ook mag geschieden voor pensioen die vóór de inwerktreding van de AMvB zijn ontstaan. Er moet echter wel duidelijkheid zijn over de correcte handelswijze betreffende deze pensioenen. Allereerst moet de overdracht van bestaande pensioenen niet in de weg staan van de overdracht van nieuwe pensioenen. Ten tweede mag de overdracht van bestaande kleine pensioenen niet leiden tot overbelasting van het Pensioenregister of van de ontvangende uitvoerders. Dit geldt ook voor de werkgevers met verzekerde regelingen. Zij mogen niet plotseling met hoge bijbetalingslasten worden geconfronteerd. Volgens beide belangenverenigingen schiet de AMvB hierin tekort.

Inwerkingtreding van de wet automatische overdracht
De pensioenkoepels maken zich zorgen over de tussentijdse afkoopmogelijkheid. Voor bestaande kleine pensioenen blijft de afkoopmogelijkheid namelijk bestaan, terwijl het komt te vervallen voor nieuwe kleine pensioenen. De wet automatische overdracht bepaalt dat het verschil tussen ‘bestaande’ en ‘nieuwe’ kleine pensioenen wordt gelegd op twee jaar voor inwerkingtreding van de wet.

De Pensioenfederatie en het Verbond van Verzekeraars vinden dit een heikel punt. Deelnemers zijn namelijk de laatste jaren al op de hoogte gebracht van de afkoopmogelijkheid. Wanneer deze mogelijkheid zou komen te vervallen, zou dit leiden tot verwarring en klachten van deelnemers en voor extra kosten. De pensioenkoepels verzoeken daarom om grens tussen ‘bestaand’ en ‘nieuw’ vast te leggen op het moment van inwerkingtreding van de wet.

Tot slot vragen de belangenverenigingen enige tijd om hun systemen voor te bereiden op de automatische overdracht. Daar is een termijn van 1 jaar voor nodig. “Daarom pleiten wij ervoor de bepalingen over de automatische waardeoverdracht niet voor 1 januari 2019 in werking te laten treden”.

Bron: website Pensioenfederatie, 13 september 2017 

 

Source

Receive our alerts newsletter

Related Alerts

Grow your Institutional Business

Don’t hesitate to contact us if you have any questions.

Herengracht 162
1016 BP Amsterdam
The Netherlands

Email: info@exelerating.com
KvK: 65727746
Btw: NL856234011B01

Privacy Statement

Exelerating

Top