Regeerakkoord schaft doorsneepremie af, streeft naar meer persoonlijk pensioen

regeerakkoord

11 oktober 2017

Gisteren heeft het kabinet (D66, CU, VVD en CDA) haar regeerakkoord uitgebracht. Op het gebied van pensioen wil Rutte III onder andere de doorsneepremie afschaffen en streven naar een meer persoonlijk pensioen, mét behoud van collectieve risicodeling.

Doorsneesystematiek afgeschaft

De doorsneesystematiek wordt afgeschaft. Voor pensioencontracten wordt een leeftijdsonafhankelijke premie verplicht gesteld. Het kabinet gaat onderzoeken of het fiscaal raamwerk alleen op de premie kan worden begrensd.

Het nieuwe pensioencontract

De ontwikkeling van een nieuw pensioencontract laat het kabinet over aan de sociale partners. Het nieuwe kabinet streeft, volgens aanbeveling van de SER, naar een collectieve buffer die zou worden gevuld met overrendement. Zo zouden schokkken op de financiele markt kunnen worden opgevangen.

In het regeerakkoord wijst het kabinet Europese regels af die inbreuk zouden maken op het pensioenstelsel. Zij vindt dat het pensioenstelsel een nationale aangelegenheid moet blijven.

Pensioenfederatie tevreden

De Pensioenfederatie geeft aan in een persbericht tevreden te zijn “dat de ankers van verplichtstelling, collectieve risicodeling en fiscale ondersteuning behouden blijven.” De belangenvereniging is te spreken over de intentie om meer keuzevrijheid voor de deelnemer te waarborgen, door bijvoorbeeld bij pensionering in één keer een groter deel van de opgebouwde rechten op te nemen.

Ook de expliciete aandacht voor de verlaging van uitvoeringskosten heeft het goedkeuren van de Pensioenfederatie. Zij ziet een grotere rol voor het kabinet bij de verlaging van de uitvoeringskosten. “Zeker gezien het feit dat de overheid invloed heeft op die uitvoeringskosten, zoals het opleggen van BTW, het doorbelasten van de kosten van toezichthouders en de kosten van het gebruik van digitale middelen van de overheid.

Klik hier voor de volledige versie van het regeerakkoord. Op pagina 30-31 wordt het pensioenstelsel behandeld.

Bron: Regeerakkoord “Vertrouwen in de toekomst”, Reactie Pensioenfederatie op regeerakkoord

Multiple reports with cicle diagram and text

Over Exelerating

Het Exelerating platform helpt u om inzicht te krijgen in meer dan € 6.000 miljard Europees institutioneel belegd vermogen. Wij doen dit door duizenden openbare bronnen van institutionele beleggers te volgen en te analyseren.

Lees meer