Robeco PPI Smart Pension en i-PensionSolutions gefuseerd

a.s.r. Vermogensbeheer

7 januari 2017

Zo blijkt uit het onlangs verschenen persbericht van 5 januari 2017 op de website van Robeco. De fusie houdt in dat de bestaande contracten met klanten van Robeco overgedragen worden aan i-PensionSolutions. Hiermee worden de activiteiten van beide Premie Pensioen Instellingen (PPI’s) samengevoegd. Dit levert een aantal voordelen op: “Omdat beide partijen de specifieke expertise inbrengen die verbonden is aan hun kernactiviteiten, ontstaat een hoogwaardige en exclusieve totaaloplossing voor ondernemingen. Robeco blijft beleggingsoplossingen bieden aan zowel bestaande klanten als nieuwe klanten van Smart Pension. i-PensionSolutions is toonaangevend in het leveren van operationele pensioendiensten.”

Tom Steenkamp, voorzitter van het voormalige Robeco PPI, is positief over de fusie: “We zijn verheugd over de succesvolle afronding van deze fusie. Het is een mijlpaal voor ons. De fusie is absoluut in het belang van onze klanten. De grotere schaalbaarheid en de onderlinge synergieën stellen ons in staat pensioenoplossingen samen te stellen die hoogwaardig zijn en klaar voor de toekomst.”

Ook Kor Bosscher, voorzitter van i-PensionSolutions, is blij met de fusie: “Sinds 1 januari 2016 werken we al samen met Robeco als een van de fiduciaire managers van ons platform. Dit partnerschap gaan we met veel plezier versterken nu de fusie met Robeco PPI een feit is. Wij kijken ernaar uit de klanten van Robeco PPI van dienst te zijn. We denken dat de fusie met Robeco PPI een belangrijke stap voorwaarts is en de waarde bewijst van het open platform, waar elk van de partners zich kan richten op zijn kerncapaciteiten. Op die manier kan de meeste toegevoegde waarde worden gerealiseerd voor onze klanten. De fusie is bovendien een belangrijk signaal naar de markt – onze activiteiten breiden zich met succes uit en dat is alleen maar goed voor onze klanten.”

Bron: https://www.robeco.com/images/20170105%20Robeco%20-%20IPS%20-%20FINAL_NL.pdf

Multiple reports with cicle diagram and text

Over Exelerating

Het Exelerating platform helpt u om inzicht te krijgen in meer dan € 6.000 miljard Europees institutioneel belegd vermogen. Wij doen dit door duizenden openbare bronnen van institutionele beleggers te volgen en te analyseren.

Lees meer