Robeco: Putoptie tegen aandelendaling

Robeco publiceert op zijn website:

Het bestuur heeft begin april een putoptie gekocht om een schok op de aandelenmarkten te kunnen opvangen. Met de aankoop van deze putoptie is de dekkingsgraad initieel met ongeveer 2,5% gedaald.

Er zijn grote wijzigingen in de pensioenregeling op komst. Sociale partners en het pensioenfonds bereiden zich voor op de overgang naar een flexibele regeling in het nieuwe pensioenstelsel. De huidige pensioenaanspraken worden dan ‘ingevaren’ in de nieuwe premieregeling. Pensioenfonds Robeco staat er met een hoge dekkingsgraad, gelukkig goed voor. Maar tot het moment van invaren, dat nu beoogd is op 1 januari 2026, kan er op de financiële markten echter nog veel veranderen.

In januari informeerden we u dat het bestuur, in aanloop naar de invoering van het nieuwe pensioencontract, het verstandig vindt om het risico dat de dekkingsgraad hard daalt, te beperken. En zo te zorgen dat er voldoende buffers overblijven om evenwichtig te kunnen invaren.

Om die reden was de renteafdekking begin van dit jaar al verhoogd naar 100% van de verplichtingen. Door de verhoogde renteafdekking is de gevoeligheid van de dekkingsgraad voor renteschommelingen sterk verminderd. Als vervolgstap heeft het pensioenfonds nu ook een putoptie gekocht en zo het risico van een aandelendaling beperkt. Het voordeel van een putoptie is dat wanneer de markten stijgen in de komende periode, de deelnemers hier dan van blijven profiteren.

Robeco

Robeco is een OPF met eind Q4 2023 een belegd vermogen van € 896 miljoen waarvan 0% herverzekerd en 0% voor risico deelnemer.

Het fonds heeft een deelnemersbestand met in 2022 793 actieve bijdragers en 333 pensioengerechtigden. De beleggingen voor risico pensioenfonds hadden in Q4 2023 een rendement van 8%.

Eind Q4 2023 had het fonds een beleidsdekkingsgraad van 152.5% terwijl de vereiste dekkingsgraad op dat moment 121.4% bedroeg. De fiduciair manager van het fonds is Goldman Sachs AM en de pensioenadministratie wordt uitgevoerd door Appel Pensioenuitvoering.

Source

Receive our alerts newsletter

Related Alerts

Grow your Institutional Business

Don’t hesitate to contact us if you have any questions.

Herengracht 162
1016 BP Amsterdam
The Netherlands

Email: info@exelerating.com
KvK: 65727746
Btw: NL856234011B01

Privacy Statement

Exelerating

Top