Robeco: Volledig of gedeeltelijk afdekken valutarisico’s zinvol

valutarisico's

14 juli 2017

Valutaschommelingen kunnen een groot effect hebben op het rendement van pensioenfondsen. Valutarisico’s zijn daarmee potentieel groot. De vraag rijst soms of fondsen wel genoeg doen aan het afdekken van vreemde valuta’s. Een schommeling van valuta’s kan natuurlijk ook voordelen opleveren. Bij een appreciatie van een munteenheid die pensioenfondsen niet of gedeeltelijk hebben afgedekt wordt er geprofiteerd. Volgens Robeco moet valuta echter niet worden gezien als een bedoelde bron van rendement, aangezien rendement op een valuta bijna symmetrisch is i.e. de winst voor de ene belegger is het verlies voor de andere. Daarnaast gaan valutaposities gepaard met extra risico’s.

Robeco heeft een analyse uitgevoerd om te bepalen of het loont om een valuta af te dekken. Dit deed zij door het rendement van aandelenbeleggingen te verklaren met behulp van het rendement van valuta’s. Laat een stijging in de waarde van een munteenheid een positief of negatief verband zien tussen aandelen- en valutarendement? Wanneer er een positief verband bestaat, is de beste strategie om het valutarisico (deels) af te dekken, om zo het valutarisico te minimaliseren.

De conclusie van deze analyse is dat er een positief verband bestaat tussen aandelenwaarde en valutawaarde. Volgens Robeco laat deze analyse zien dat het voor 100% afdekken van de hoofdvaluta de “optimale” strategie is om het beleggingsrisico zo laag mogelijk te houden.

Bron: https://www.robeco.com/nl/visie/2017/07/valutarisico-bij-pensioenfondsen-toch-maar-volledig-afdekken.html

Multiple reports with cicle diagram and text

Over Exelerating

Het Exelerating platform helpt u om inzicht te krijgen in meer dan € 6.000 miljard Europees institutioneel belegd vermogen. Wij doen dit door duizenden openbare bronnen van institutionele beleggers te volgen en te analyseren.

Lees meer