Rockwool: Overleg overgang naar PGB

5 augustus 2020

Rockwool publiceert op haar website:

“Dit voorjaar is het overleg over de toekomst van de pensioenregeling bij ROCKWOOL en de toekomst van het pensioenfonds voortgezet. Werkgever, FNV en het bestuur hebben daarvoor verschillende keren overlegd. Een kort overzicht.

In een overleg van januari zijn afspraken gemaakt ter voorbereiding op een mogelijke overgang naar een andere pensioenuitvoerder. Met de daling van de dekkingsgraden van pensioenfondsen door Corona, kwam PGB als mogelijk nieuw pensioenfonds weer in beeld. De dekkingsgraad van PGB was in de afgelopen jaren altijd flink hoger (8 tot 10%) dan de dekkingsgraad van het pensioenfonds. Een overgang naar PGB zou dan een aanzienlijke pensioenkorting betekenen. Daling van rente en aandelenkoersen zorgden ervoor dat de dekkingsgraad van PGB en het pensioenfonds nu bijna gelijk is. Dat komt doordat PGB risicovoller belegt: PGB heeft een hoger risicoprofiel dan het pensioenfonds. Bij stijgende (aandelen)koersen gaat de dekkingsgraad van PGB harder omhoog, maar bij lagere koersen ook sneller omlaag.

Dat betekent dat voor een overstap naar PGB niet alleen de dekkingsgraden dicht bij elkaar moeten liggen maar ook dat een overstap naar PGB een goede onderbouwing vraagt. Daarnaast duurt een overstap, vanwege de noodzakelijke toestemming van De Nederlandsche Bank, tenminste circa drie maanden. In die periode kunnen de dekkingsgraden weer enorm zijn veranderd. In de vervolgbesprekingen van april, mei en juni zijn stappen gezet om een eventuele overgang naar een andere pensioenuitvoerder verder voor te bereiden. Onduidelijkheid over de uitwerking van het pensioenakkoord en met name ook of er wel of niet een pensioenkorting per eind 2020 moet worden doorgevoerd, maakt een beslissing lastig. Of en zo ja welke keuze wordt gemaakt, moet in de komende maanden duidelijk worden

Fondsprofiel Rockwool:

Rockwool is een OPF met eind Q1 2020 een belegd vermogen van € 417 Mil waarvan 0% herverzekerd en 0% voor risico deelnemer. Het fonds heeft een deelnemersbestand met in 2018 1,262 actieve bijdragers en 902 pensioengerechtigden. De beleggingen voor risico pensioenfonds hadden in Q1 2020 een rendement van -1.1%. Eind Q1 2020 had het fonds een beleidsdekkingsgraad van 95.8% terwijl de vereiste dekkingsgraad op dat moment 111.8% bedroeg. De fiduciair manager van het fonds is NN en de pensioenadministratie wordt uitgevoerd door AZL

Fondsprofiel PGB:

PGB is een BPFv met eind Q1 2020 een belegd vermogen van € 27,344 Mil waarvan 0% herverzekerd en 0% voor risico deelnemer. Het fonds heeft een deelnemersbestand met in 2019 86,372 actieve bijdragers en 79,627 pensioengerechtigden. De beleggingen voor risico pensioenfonds hadden in Q1 2020 een rendement van -8.3%. Eind Q1 2020 had het fonds een beleidsdekkingsgraad van 100.6% terwijl de vereiste dekkingsgraad op dat moment 116.7% bedroeg. De fiduciair manager van het fonds is PGB Pensioendiensten en de pensioenadministratie wordt uitgevoerd door PGB Pensioendiensten

Lees verder via de bron: bronbericht op website

Multiple reports with cicle diagram and text

Over Exelerating

Het Exelerating platform helpt u om inzicht te krijgen in meer dan € 6.000 miljard Europees institutioneel belegd vermogen. Wij doen dit door duizenden openbare bronnen van institutionele beleggers te volgen en te analyseren.

Lees meer