Roelie van Wijk benoemd in Algemeen Bestuur ABP

23 april 2024

Roelie van Wijk-Russchen trad per 19 april 2024 toe tot het Algemeen Bestuur (AB) van ABP. Zij is als niet-uitvoerend bestuurder voorgedragen vanuit de werkgeversgeleding (Kabinetssectoren). Zij vervult daarmee de vacature die was ontstaan nadat Loek Sibbing de rol van onafhankelijk voorzitter van het Algemeen Bestuur op zich nam.

Sinds 2020 vervult Roelie van Wijk verschillende parttime bestuursfuncties en commissariaten op het gebied van cultuur, volkshuisvesting, rechtsbescherming en internationaal pensioen. Van Wijk is Non-Executive Director bij Brunel Pension Partnership Ltd, kroonlid / fungerend voorzitter bij het College van Toezicht Advocatuur (tot april 2024), vicevoorzitter van de Raad van Toezicht bij het Fries Museum en toezichthouder bij SVn Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten.

Daarvoor deed Van Wijk zeer ruime ervaring op in de financiële sector. Van 2006 tot 2020 werkte zij bij Aegon. Roelie van Wijk was bijna twaalf jaar CEO van TKP Investments BV en daarna was zij Global Head of Responsible Business & Public Affairs bij Aegon Asset Management. Vóór Aegon bekleedde ze diverse senior management functies bij SNS Asset Management, Philips Pensioenfonds, PGGM en ABNAMRO MeesPierson. Daarnaast vervulde zij verschillende nevenfuncties zoals het voorzitterschap van het niet-uitvoerende bestuur bij het Spoorwegpensioenfonds en het voorzitterschap van de Investment Leaders Group van het Cambridge Institute for Sustainability Leadership. Ook was Van Wijk zes jaar actief als bestuurslid van Dutch Fund & Asset Management Association (Dufas) waarvan de laatste twee jaar tot 2020 als voorzitter. In deze rol leverde zij een actieve bijdrage aan de totstandkoming van het commitment van de brede financiële sector aan het Klimaatakkoord van 2019.

ABP

ABP is een BPFv met eind Q4 2023 een belegd vermogen van € 500.385 miljoen waarvan 0% herverzekerd en 0% voor risico deelnemer.

Het fonds heeft een deelnemersbestand met in 2022 1.232.782 actieve bijdragers en 997.317 pensioengerechtigden. De beleggingen voor risico pensioenfonds hadden in Q4 2023 een rendement van 9%.

Eind Q4 2023 had het fonds een beleidsdekkingsgraad van 113.9% terwijl de vereiste dekkingsgraad op dat moment 126.3% bedroeg. De fiduciair manager van het fonds is APG en de pensioenadministratie wordt uitgevoerd door APG.

Source: ABP
Multiple reports with cicle diagram and text

Over Exelerating

Het Exelerating platform helpt u om inzicht te krijgen in meer dan € 6.000 miljard Europees institutioneel belegd vermogen. Wij doen dit door duizenden openbare bronnen van institutionele beleggers te volgen en te analyseren.

Lees meer