Samenwerking Slagersbedrijf | Voorzitter John Klijn verlaat ons fonds op 1 oktober

20 juli 2022

Pensioenfonds Samenwerking Slagersbedrijf publiceert op haar website:

“De heer J. Klijn, onze voorzitter namens de werknemers, verlaat het bestuur op 1 oktober 2022. Hij heeft zich ruim 20 jaar ingezet voor Pensioenfonds VLEP en het Pensioenfonds voor het Slagersbedrijf. Op 1 juli gaat hij als bestuurder bij FNV Havens aan de slag. Tot 1 oktober combineert hij beide functies.

De komende tijd gaan we op zoek naar een geschikte opvolger die daarna de nieuwe werknemersvoorzitter wordt. Mevrouw L. de Leede blijft als werkgeversvoorzitter bij ons bestuur actief.”

Samenwerking Slagersbedrijf

Samenwerking Slagersbedrijf is een BPFv met eind Q1 2022 een belegd vermogen van € 2.935 miljoen waarvan 0% herverzekerd en 0% voor risico deelnemer.

Het fonds heeft een deelnemersbestand met in 2020 14.035 actieve bijdragers en 12.201 pensioengerechtigden. De beleggingen voor risico pensioenfonds hadden in Q1 2022 een rendement van -5%.

Eind Q1 2022 had het fonds een beleidsdekkingsgraad van 116.3% terwijl de vereiste dekkingsgraad op dat moment 116.4% bedroeg. De fiduciair manager van het fonds is Kempen CM en de pensioenadministratie wordt uitgevoerd door Appel Pensioenuitvoering.

Source: Samenwerking Slagersbedrijf
Multiple reports with cicle diagram and text

Over Exelerating

Het Exelerating platform helpt u om inzicht te krijgen in meer dan € 6.000 miljard Europees institutioneel belegd vermogen. Wij doen dit door duizenden openbare bronnen van institutionele beleggers te volgen en te analyseren.

Lees meer