SBZ groeit door toestroom financiële dienstverleners

14 maart 2017

Stichting Bedrijfstakpensioenfonds Zorgverzekeraars (SBZ), dat sinds vorig jaar haar deuren opende voor werkgevers in de financiële sector, heeft inmiddels 16 nieuwe financiële instellingen aangetrokken. Deze groei biedt voordelen waar alle deelnemers van profiteren. SBZ: “Deze groei maakt SBZ niet alleen robuuster en daardoor toekomstbestendiger, ook biedt het schaalvoordelen. Daar profiteren de nieuwe en al eerder aangesloten werkgevers en deelnemers van.”

SBZ biedt verschillende mogelijkheden waaruit de financiële dienstverleners kunnen kiezen: “SBZ richtte zich exclusief op zorgverzekeraars als een niet verplicht bedrijfstakpensioenfonds. Vorig jaar besloot het fondsbestuur ook andere werkgevers uit de financiële sector toe te laten. Zij kunnen bij SBZ kiezen uit drie verschillende middelloonregelingen. Deze regelingen sluiten aan bij de cao voor Zorgverzekeraars en de cao Verbond van Verzekeraars.”

Daarnaast laat Bert Posthumus, directielid van het onlangs aangesloten bedrijf Anker, weten dat de regeling ook aansluit op de huidige regeling van de financieel dienstverlener: “Omdat onze pensioenverzekeraar stopte met onze bestaande regeling, zochten we een oplossing. Het bureau Pensioen Perspectief adviseerde ons hierbij. Het aanbod van SBZ sloot bijna naadloos aan bij de regeling die we hadden.”

Klik hier voor de factsheet van SBZ.

Zorgverzekeraars is een BPFn met eind Q4 2016 een belegd vermogen van € 5267M waarvan 0% herverzekerd en 0% voor risico deelnemer. Bij het fonds zijn circa 49 werkgevers aangesloten. Het fonds heeft een jong deelnemersbestand met in 2015 12126 actieve bijdragers en 7482 pensioengerechtigden. De uitvoeringskosten waren in 2015 €193 per deelnemer en de totale beleggingskosten 68bps van het gemiddeld belegd vermogen. De beleggingen voor risico pensioenfonds hadden in Q4 2016 een rendement van -6%. Eind Q4 2016 had het fonds een beleidsdekkingsgraad van 106% terwijl de vereiste dekkingsgraad op dat moment 117% bedroeg. De fiduciair managers van het fonds zijn Russell en BNP Paribas en de pensioenadministratie wordt uitgevoerd door Syntrus Achmea, dat uiterlijk 1 januari 2019 stopt met de uitvoering voor BPF’en.

Bron: https://www.sbzpensioen.nl/Werknemers/Nieuws/Items/Financiele-dienstverleners-kiezen-voor-pensioenfonds-SBZ.aspx

Multiple reports with cicle diagram and text

Over Exelerating

Het Exelerating platform helpt u om inzicht te krijgen in meer dan € 6.000 miljard Europees institutioneel belegd vermogen. Wij doen dit door duizenden openbare bronnen van institutionele beleggers te volgen en te analyseren.

Lees meer